Kontrolky BMW – přehled základních kontrolek vozů BMW a jejich významu

26.03.2021

Při běžném provozu vozidla se čas od času stane, že na Vás vyskočí oranžová či dokonce červená kontrolka. Některé z nich Vás pouze upozorňují, že něco dochází – například kapalina do ostřikovačů. Jiné mohou hlásit závažnější problém, který byste měli řešit okamžitou návštěvou servisu.

Kontrolky BMW – přehled základních kontrolek vozů BMW a jejich významu zdroj: thirdcoastbimmers.com

Vozy v čase

Automobil lidstvo provází již několik desítek let. Zvlášť v posledních letech jde technologie velmi rychle kupředu a tím se také mění možnosti dnešních automobilů. Automatická spojka je už zažitou věcí, v současnosti se u nejnovějších vozů vyvíjí i jejich schopnost autonomního řízení.

Společně s novými možnostmi také přibývají nejrůznější kontrolky, které signalizují problém v některé z mnoha funkcí, kterou vůz nabízí. Většina nejnovějších vozů mají palubní desky vybavené displeji, které částečně nebo zcela nahrazují diodové kontrolky. Pokud dojde k problému, na těchto displejích už je zpravidla napsáno, co přesně nefunguje. Přesto by se každý řidič měl orientovat ve významu jednotlivých ikon, které se i na těchto displejích čas od času objeví.

Výběr kontrolek a jejich významů

V následujícím seznamu najdete nejběžnější kontrolky a jejich významy, které se ve vozech BMW objevují. Ikony jednotlivých kontrolek jsou velmi podobné napříč vozy od různých výrobců, proto znalost kontrolek jedné značky se dá lehce aplikovat i na vozy značky jiné.

 • ABS – selhání automatického brzdového systému – je nutné nechat provést kontrolu v servisu
 • Airbag – problém se systémem airbag – jakmile to bude možné, nechejte provést kontrolu systému
 • Automatická řadící páka – kvůli poruše se systém automatické řadící páky přepnul do nouzového režimu – jakmile to bude možné, nechte provést kontrolu
 • Baterie – upozorňuje na vybitou baterie automobilu nebo na fakt, že se baterie při jízdě nedobíjí
 • Dynamická kontrola stability (DSC) – kontrolka svítí, pokud je chyba v systému DSC, HDC nebo xDrive 4×4; může se změnit jízdní vlastností vozidla – navštivte servis, jakmile to bude možné
 • Brzdové obložení – nechte zkontrolovat opotřebení brzdového obložení
 • EML – chyba v elektronice motoru – lze pokračovat v jízdě se sníženou rychlostí motoru nebo jeho sníženým výkonem; jakmile to bude možné, nechte zkontrolovat vůz v servisu
 • Zkontrolujte kryt palivové nádrže – kryt palivové nádrže buď chybí, nebo je špatně uzavřen – proveďte kontrolu
 • Olej– je nutné okamžitě zastavit vozidlo, zastavit motor a zkontrolovat hladinu oleje – pokud kontrolka i po doplnění oleje stále svítí, je nutné navštívit servis a provést kontrolu
 • Pásy – kontrolka se rozsvítí, pokud řidič či pasažér nemá bezpečnostní pás
 • Přehřátá spojka – spojka je přehřátá – okamžitě zpomalte a zastavte na vhodném místě, aby mohla spojka vychladnout; při první možné příležitosti navštivte servis
 • Ruční brzda – kontrolka svítí, je-li zatáhnutá ruční brzda
 • Talk v pneumatikách – signalizuje problém s tlakem v některé z pneumatik

Ikony jednotlivých kontrolek byly použity z uživatelského manuálu pro vozy ze série BMW X5 roku výroby 2005.