O řidičský průkaz si lze od června zažádat online

28.06.2021

Končí vám platnost řidičského průkazu? Pro zažádání o jeho výměnu od června nemusíte na úřad, nově totiž půjde celou záležitosti vyřídit online. Ministerstvo dopravy za zhruba 6,5 milionu korun upravilo centrální registr řidičů a propojilo ho s Portálem občana, kde bude možnost zažádat o jeho výměnu.

Řidičský průkaz

V březnu letošního roku ministerstvo dopravy v celé Evropské unii automaticky prodloužila platnost STK a řidičských průkazů. Důvodem byla vlna koronaviru. Život se však vrací do normálu, což znamená, že vás opět čeká návštěva stanic technické kontroly a vyřízení vydání nového řidičského průkazu.

Během celého letošního roku propadne řidičský průkaz celkem 341 000 motoristům. Proti loňsku je to až dvakrát méně. Důvodem vyššího počtu v minulých letech byly povinné výměny některých starších dokladů.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Žádost online

Od června si nově půjde zažádat o obnovení řidičského průkazu online pomocí Portálu občana. Většina údajů už bude předem vyplněna, člověk jen vybere aktuální fotku a místo, kde si průkaz vyzvedne. Žádost online je ovšem zatím možná jenom v případě vypršení platnosti dokladu. Expresní výměna či vystavení nového průkazu z důvodu jeho ztráty se pořád musí řešit s příslušným úředníkem. Důvodem je uhrazení poplatku za vyřízení, i když i to by brzy mohlo jít z domova.

Výměna řidičského průkazu elektronicky je podmíněna tím, že máte založenu datovou schránku. Od ledna tohoto roku se můžete do portálu přihlásit i pomocí takzvané bankovní identity, kterou v současné době poskytuje 5 bankovních institucí.

  • přihlásíte do Portálu občana, kde si ve složce „Podání“ můžete zažádat o výměnu řidičského průkazu
  • zkontrolujete předvyplněné osobní údaje včetně vaší fotografie a podpisu
  • vyplníte obec s rozšířenou působností, kde odevzdáte starý a vyzvednete si nový řidičský průkaz
  • vyměnit řidičský průkaz můžete pouze tehdy, jestliže vašemu stávajícímu řidičskému průkazu končí platnost za méně než 90 dní nebo již nemáte platný řidičský průkaz
  • výměna řidičského průkazu trvá do 20 pracovních dní
  • řidiči, kteří nově získali oprávnění v autoškole, si budou muset zajít na úřad zažádat o první řidičský průkaz osobně
O řidičský průkaz si lze od června zažádat online

Na konkrétní termín bude žadatel upozorněn v Portálu občana a dle nastavení také prostřednictvím SMS nebo e-mailu. K samotnému vyzvednutí dokladu bude možné zmocnit i jinou osobu, a to na základě ověřené plné moci. Již neplatný průkaz musí každý žadatel odevzdat při převzetí nového.

Pro vyzvednutí můžete zvolit jakýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností, nemusíte se řídit místem vašeho trvalého bydliště.

Pozor na neplatný ŘP

Řidičské průkazy mají platnost 10 let, přičemž o výměnu můžete zažádat 3 měsíce před ukončením platnosti. Je vaší odpovědností si platnost řidičského průkazu hlídat, po uplynutí platnosti nejste oprávněni řídit. Jestliže řídíte s propadlým řidičským průkazem, tak se dopouštíte přestupku a může vám být udělena pokuta od 2 000 Kč do 2 500 Kč. O výměnu řidičáku můžete zažádat i po době uplynutí platnosti dokladu.

Vzdání se ŘP

V případě, že již držitel řidičského oprávnění nehodlá řídit motorová vozidla, může se vzdát řidičského oprávnění. Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V oznámení musí být uvedeno:

  • jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění
  • adresa trvalého pobytu držitele řidičského oprávnění
  • datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávnění
  • datum udělení řidičského oprávnění.

K oznámení musí být přiložen platný doklad totožnosti držitele řidičského oprávnění. Držitel řidičského průkazu, který se vzdal řidičského oprávnění, je povinen, zároveň s oznámením o vzdání se řidičského oprávnění, řidičský průkaz odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.