Nejdůležitější kroky při prodeji auta

09.12.2019

Konečně jste našli vhodného kupce na své auto a dohodli se s ním na všech detailech? Ještě, než se začnete radovat, věnujte pozornost tomu, jaký postup při prodeji auta byste měli dodržet a jaké kroky je nutné podniknout. Auto přece jen obvykle prodáváme jen jednou za několik let.

Nejdůležitější kroky při prodeji auta

Kupní smlouvu sepište a uchovejte

Prvním krokem je pochopitelně sepsání kupní smlouvy, ve které stvrdíte to, na čem jste se s kupujícím ústně domluvili, a která vám v budoucnu poslouží v případě nedorozumění. Přestože to zákon nutně nevyžaduje, vždy trvejte na písemné formě, a to i v případě, že kupujícího dobře znáte. Jeden podepsaný výtisk si ponechte a uložte.

V kupní smlouvě nezapomeňte uvést všechny podstatné náležitosti včetně případných závad na vozidle. Jako prodávající totiž odpovídáte za skryté vady, které na vozidle byly v době prodeje a na něž nebyl kupující upozorněn. Podstatnými náležitostmi kupní smlouvy na auto se rozumí:

 • označení smluvních stran,
 • identifikace vozidla,
 • prohlášení prodávajícího, že vůz je jeho majetkem a nemá k němu nároky ani pohledávky jiná osoba,
 • podrobný popis vozidla včetně případných závad,
 • celková kupní cena a způsob její úhrady,
 • datum uzavření smlouvy a podpisy prodávajícího a kupujícího.

Abyste na žádný z těchto bodů nezapomněli, můžete si zdarma stáhnout vzor kupní smlouvy na auto, do kterého jen doplníte konkrétní údaje.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Před přepisem zajeďte na evidenční kontrolu

Evidenční kontrolu můžete absolvovat po podpisu kupní smlouvy, nebo také s předstihem ještě předtím, než s kupujícím vše písemně stvrdíte. Protokol o evidenční kontrole, který je nutné předložit při přepisu vozidla na nového majitele, je totiž platný 30 dnů. Evidenční kontrola ověří shodu údajů v technickém průkazu se skutečným stavem vozidla a může ji realizovat jak prodávající, tak kupující.

Prodávající odpovídá za přepis vozidla

Dalším zásadním krokem při prodeji vozidla je přepis vozidla na nového majitele, o který je nutné zažádat po podpisu kupní smlouvy, a to konkrétně do 10 pracovních dnů od jejího uzavření. Za splnění této povinnosti v dané lhůtě odpovídá prodávající. Pokud k přepisu vozidla ve stanovené lhůtě nedojde, riskuje prodávající pokutu až 50 000&nbps;Kč.

Za účelem přepisu vozidla na nového majitele je třeba navštívit dopravní odbor kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Nezáleží na bydlišti prodávajícího nebo kupujícího ani na místě prodeje.

O přepis vozidla žádají společně prodávající a kupující, stačí ovšem, když na úřad fyzicky zajde jen jedna osoba. Obě strany (prodávající i kupující) mají totiž možnost k tomuto úkonu zplnomocnit protistranu nebo i jakoukoliv třetí osobu, která je způsobilá k právním úkonům. Je ovšem nutné, aby tato osoba měla s sebou úředně ověřenou plnou moc k přepisu vozidla. Jedná se o jednoduchý dokument, jehož vzor si můžete zdarma stáhnout.

Je vhodné dodat, že není příliš rozumné zplnomocňovat k přepisu vozidla kupujícího. Prodávající pak nemá možnost na celý proces dohlédnout a ztrácí přehled o tom, zda kupující dodržel výše zmíněnou desetidenní zákonnou lhůtu.

Co s sebou k přepisu vozidla

Ten, kdo půjde vyřizovat přepis vozidla na nového majitele, s sebou musí mít:

 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz),
 • velký technický průkaz,
 • kupní smlouvu,
 • protokol o evidenční kontrole,
 • zelenou kartu (doklad o povinném ručení),
 • doklad totožnosti,
 • úředně ověřenou plnou moc, pokud je k úkonu zplnomocněn.

Nezapomeňte zrušit pojištění

Jakmile je auto fyzicky i formálně předáno novému majiteli, je načase zrušit pojištění, které jste měli na právě prodané auto uzavřené. Jde nejen o povinné ručení, ale také o havarijní pojištění. Obě pojištění zrušíte výpovědí pojistné smlouvy, ke které připojíte kopii velkého technického průkazu, v němž je uveden nový majitel. Posloužit může případně také kopie kupní smlouvy.