Auta nám budou hlídat maximální rychlost

25.04.2019

Automobilový provoz houstne a tak kromě ekologie přichází na řadu i další neméně důležitá otázka bezpečnosti. Kromě opatření, která byla zavedena již za dob našich předků, jako jsou např. dopravní značky upravující přednost nebo omezující rychlost, existují autonomní bezpečnostní systémy, které se v současnosti instalují do většiny vozů v rámci příplatkové výbavy. Asistent pro rozpoznávání dopravních značek spolupracuje s řidičem na úrovni partnerství. V případě, že zcela výjimečně řidič přehlédne dopravní značku, má záložní řešení, které by nemělo zklamat. Jak jsme však daleko od pouhého upozorňování ke striktnímu přikazování?

Auta nám budou hlídat maximální rychlost

Jak funguje asistent pro rozpoznávání dopravních značek?

Systémy pro rozpoznávání dopravního omezení a přizpůsobení rychlosti se kromě jiných označení, jako je např. RSA (Road Sign Assist – asistent dopravního značení), nazývají obecně zkratkou z anglického ISA (Intelligent Speed Adaptation – inteligentní přizpůsobení rychlosti). Jedná se o jakýkoli systém, který buď varováním řidiče nebo automatickým snížením rychlosti reaguje na dopravní značení v místě, kterým vozidlo projíždí. Tím se rozlišují aktivní a pasivní systémy: zatímco pasivní pouze upozorňuje (výstražnou ikonou na displeji, zvukovou výstrahou nebo vibracemi plynového pedálu), aktivní reaguje automatickým snížením rychlosti.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Způsoby rozpoznávání omezení rychlosti pro automobily

Podle pozice

Nejběžnější GPS (známý jako navigační systém) je založen na satelitní síti, která mezi sebou neustále přenáší signály tak, že je schopná detekovat polohu s přesností 3 – 5 metrů v reálném čase. Informace o omezení maximální rychlosti by tak byly do vozu předávány signálem GPS podle polohy.

Rádiové majáky, patníky

Silniční rádiové vysílače přenášejí informace o lokálních omezeních do přijímače ve vozidle. Tyto informace zahrnují např. maximální omezenou rychlost, rizikové zóny (např. školy), nebo jiná dopravní omezení včetně aktuální dopravní situace. Pokud by tyto majáky byly umístěny v pravidelné vzdálenosti od sebe, mohly by vypočítat i rychlost jedoucího vozidla.

Optické systémy

Tento systém vyžaduje vozidlo ke čtení značek instalovanou kameru. Vývoj těchto systémů má na starosti pouze několik dodavatelů, např. Magna, Bosch nebo Continental. Základní systémy čtou pouze rychlostní omezení, mezi pokročilejší funkce patří čtení zákazů předjíždění a dodatkových tabulek.

Přibližný odhad

K přibližnému odhadu je nezbytné přesně znát polohu vozidla před začátkem jízdy. Pomocí rychlosti a vzdálenosti lze spolu s kombinací dalších položek, jako je např. úhel volantu a zpětná vazba senzorů (např. kompasu a gyroskopu), vypočítat trajektorii vozidla současně s aktuální pozicí. Na základě těchto informací systém rozpozná, v jaké lokalitě (respektive jaká omezení v dané lokalitě) se vozidlo nachází. Některé špičkové technologie GPS používají přibližný odhad jako záložní systém v případě výpadku signálu.

Výhody ISA

  • Podle European Road Observatory by používání inteligentních systémů pro omezování rychlosti mělo snížit počet úmrtí na silnicích o 30 %
  • Počet zraněných následkem nehody by se měl snížit o 7,7 %.
  • Automatické omezení rychlosti snižuje hluk a emise.
  • Díky snížení nehod, které jsou způsobeny překročením rychlosti, ušetří nejen životy, ale i miliony Kč ročně (na majetku i na pokutách).

Evropská komise navrhla řadu bezpečnostních prvků, které by od roku 2022 měly být součástí každého nově vyrobeného automobilu. Návrh musí projít schválením Evropského parlamentu a členských zemí EU. Řidiči se nemusí obávat, že ztratí kontrolu nad ovládáním vozidla, musí totiž být poslední instancí, která o voze rozhoduje – podle Vídeňské úmluvy z roku 1969. Systém ISA by tak mělo být možné alespoň krátkodobě obejít, aby bylo možné zabránit případné srážce.