Povinné lékařské prohlídky u řidičů

15.01.2019Ostatní

Zákon o provozu na pozemních komunikacích jasně definuje kdo a za jakých podmínek se musí podrobit povinným zdravotním prohlídkám. Lékař při nich zhodnotí, zda je řidič schopen ovládat automobil dané kategorie. Na základě jeho stanoviska je potom rozhodnuto o ponechání či odebrání řidičského oprávnění, přičemž lékař může v případě potřeby nařídit další odborné vyšetření či zkrátit intervaly mezi povinnými prohlídkami.

Lékařské prohlídky u řidičů

Zjednodušeně můžeme říci, že povinné prohlídky u lékaře musí absolvovat dvě skupiny řidičů:

 • osoby, které mají řízení vozu jako součást svého povolání
 • osoby, které dosáhnou určité hranice věku

Silniční zákon ve svém paragrafu 87 pak jasně definuje, kteří řidiči spadají do první skupiny. Jsou to:

 • řidiči, kteří řídí vozidla užívající výstražné světlo modré či červené barvy případně doplněné o výstražné zvukové znamení (tzn. řidiči IZS – hasiči, policie, záchranná služba)
 • řidiči z povolání na základě pracovní smlouvy
 • řidič, u kterého je řízení vozu předmětem samostatně výdělečné činnosti
 • držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
  učitelé v autoškolách

Ti všichni se musí podrobit povinné lékařské prohlídce před zahájením dané činnosti, poté každé dva roky do dovršení věku 50 let, po překročení této věkové hranice pak každý rok.

Povinné lékařské prohlídky u řidičů z povolání

Druhou skupinou osob, které musejí navštívit lékaře a podrobit se prohlídce, jsou řidiči, kteří dovrší 65 let věku.
Ti musí na prohlídku:

 • nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 let věku, nejpozději v den narozenin
 • na další prohlídku znovu nejdříve 6 měsíců před dovršením 68 let věku a nejpozději v den narozenin
 • po dovršení 68 let pak každé dva roky

Oproti řidičům-profesionálům je tedy zákon na řidiče-seniory poměrně málo přísný. Ve vyšším věku se u lidí mohou rozvinout nemoci, které nemusí být včas odhaleny, pokud nechodí na pravidelné kontroly ke svému obvodnímu lékaři. Tito řidiči pak představují za volantem riziko nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Zhoršený zdravotní stav totiž může zvýšit pravděpodobnost vzniku dopravní nehody.Nejnovější články

  Jak ušetřit na opravách vozu?

  17.04.2019

  Při pohledu na fakturu za opravu vozu se nabízí otázka, zda by se na některé položce nedalo ušetřit. Jak toho dosáhnout?

  Vztek a agrese za volantem

  17.04.2019

  Pětina českých řidičů za volantem nadává. Chyby jiných řidičů v nich vyvolají vztek a agresi, které mohou ohrozit posádku celého vozu.

  Nehodovost u mladých řidičů

  11.04.2019

  Pojišťovny považují řidiče do 30 let za více rizikové, mají tudíž i dražší povinné ručení. Jsou tito řidiči opravdu postrachem českých silnic?

  Neomezená rychlost na dálnicích

  03.04.2019

  Neomezená rychlost na německých dálnicích je ojedinělá, avšak známá a vítaná věc. Jaké konkrétní argumenty hovoří v její prospěch?