Povinné lékařské prohlídky u řidičů

15.01.2019

Zákon o provozu na pozemních komunikacích jasně definuje kdo a za jakých podmínek se musí podrobit povinným zdravotním prohlídkám. Lékař při nich zhodnotí, zda je řidič schopen ovládat automobil dané kategorie. Na základě jeho stanoviska je potom rozhodnuto o ponechání či odebrání řidičského oprávnění, přičemž lékař může v případě potřeby nařídit další odborné vyšetření či zkrátit intervaly mezi povinnými prohlídkami.

Povinné lékařské prohlídky u řidičů

Zjednodušeně můžeme říci, že povinné prohlídky u lékaře musí absolvovat dvě skupiny řidičů:

  • osoby, které mají řízení vozu jako součást svého povolání,
  • osoby, které dosáhnou určité hranice věku.

Silniční zákon ve svém paragrafu 87 pak jasně definuje, kteří řidiči spadají do první skupiny. Jsou to:

  • řidiči, kteří řídí vozidla užívající výstražné světlo modré či červené barvy případně doplněné o výstražné zvukové znamení (tzn. řidiči IZS – hasiči, policie, záchranná služba),
  • řidiči z povolání na základě pracovní smlouvy,
  • řidič, u kterého je řízení vozu předmětem samostatně výdělečné činnosti,
  • držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E učitelé v autoškolách.

Ti všichni se musí podrobit povinné lékařské prohlídce před zahájením dané činnosti, poté každé dva roky do dovršení věku 50&bnsp;let, po překročení této věkové hranice pak každý rok.

Povinné lékařské prohlídky u řidičů z povolání

Druhou skupinou osob, které musejí navštívit lékaře a podrobit se prohlídce, jsou řidiči, kteří dovrší 65&bnsp;let věku.
Ti musí na prohlídku:

  • nejdříve 6 měsíců před dovršením 65&bnsp;let věku, nejpozději v den narozenin,
  • na další prohlídku znovu nejdříve 6 měsíců před dovršením 68&bnsp;let věku a nejpozději v den narozenin,
  • po dovršení 68&bnsp;let pak každé dva roky.

Oproti řidičům-profesionálům je tedy zákon na řidiče-seniory poměrně málo přísný. Ve vyšším věku se u lidí mohou rozvinout nemoci, které nemusí být včas odhaleny, pokud nechodí na pravidelné kontroly ke svému obvodnímu lékaři. Tito řidiči pak představují za volantem riziko nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Zhoršený zdravotní stav totiž může zvýšit pravděpodobnost vzniku dopravní nehody.