Jak se chovat na železničním přejezdu?

12.09.2019

Ke srážkám silničních vozidel s vlaky sice nedochází tak často jako ke srážkám dvou aut, dopravní nehody na železničních přejezdech však mnohem častěji mívají tragické následky. Přecházet se jim dá dostatečnou opatrností, trpělivostí a znalostí pravidel pro pohyb v bezprostřední blízkosti železničního přejezdu. Každý řidič by měl také vědět, jak si poradit, když s autem na kolejích uvízne.

Jak se chovat na železničním přejezdu?

Nedovolená jízda přes železniční přejezd

Nejdůležitější zásady pohybu na železničním přejezdu upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/2000 Sb.), a to konkrétně v paragrafech 28 a 29. Zákon mimo jiné vyjmenovává šest situací, které řidičům zakazují vjíždět na železniční přejezd. Řidič nesmí vjet na železniční přejezd ve chvíli, kdy:

  • je dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
  • je dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
  • se sklápějí, jsou sklopeny nebo se zdvihají závory,
  • je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak (nebo jiné drážní vozidlo) nebo je slyšet jeho houkání či pískání (to neplatí, pokud svítí přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení),
  • zaměstnanec dráhy dává znamení k zastavení vozidla, tzn. krouží červeným nebo žlutým praporkem nebo krouží červeným světlem,
  • situace za železničním přejezdem nedovoluje jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Pokud řidič zákaz poruší a v některé z výše uvedených situací vjede na železniční přejezd, riskuje nejen srážku s vlakem, ale také přísný trest. Za nedovolenou jízdu přes železniční přejezd se řidiči přičítá 7 trestných bodů a ve správním řízení mu hrozí pokuta ve výši 2 500 až 5 000 Kč. Celý trest završuje zákaz řízení na jeden až šest měsíců.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Maximální povolená rychlost a další omezení na přejezdu

Zákon upravuje také maximální rychlost, kterou smí jet řidič přes železniční přejezd a ve vzdálenosti 50 metrů před ním. Pokud svítí přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, jedná se o rychlost 50 km/h, v ostatních případech se auto smí pohybovat maximální rychlostí 30 km/h. Rychlost je zároveň nutné přizpůsobit stavu přejezdu, stavu a vlastnostem vozidla a případnému nákladu.

Z bezpečnostních důvodu je na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti zakázáno předjíždět, couvat, otáčet se nebo zastavit a stát.

Vnímejte různé typy výstrah

Ne všechny železniční přejezdy jsou stejně chráněné. Některé jsou zabezpečené světelnou signalizací i závorami, jiné jsou zcela nechráněné. Nebezpečné mohou být všechny stejně, pokud řidič nezná následující pravidla:

  • Světelná signalizace má vždy přednost před závorami, které plní funkci pouze doplňkovou a nemusí se sklopit, přestože blikají výstražná červená světla. Vždy se tedy řiďte výhradně světelnou signalizací, která je nejdůležitější a nejspolehlivější.
  • Když projede vlak, trpělivě vyčkejte, až světelná signalizace zhasne. Na vícekolejných přejezdech se může stát, že hned po projetí jednoho vlaku může následovat průjezd dalšího vlaku po jiné koleji.
  • Na přejezdu, který není chráněn závorami ani světelnou signalizací, se důkladně rozhlédněte a poslouchejte. Před takovým přejezdem má vlak povinnost houkat, stejně jako před přejezdem s nefunkčním signalizačním zařízením. Není na škodu také ztlumit rádio a otevřít okénko.

Ze železničního přejezdu rychle pryč

Pokud z jakéhokoli důvodu zůstanete s autem stát na železničním přejezdu, musíte rychle jednat. Zákon v takovém případě ukládá řidičům povinnost vozidlo odstranit mimo železniční trať, případně neprodleně zajistit, aby řidiči kolejových vozidel byli před tímto nebezpečím včas varováni.

Uvíznete-li s vozidlem mezi sklopenými závorami, máte obvykle jen několik vteřin na to, abyste přejezd opustili. Bez váhání proto obětujte pár škrábanců na autě a pod závorou projeďte nebo ji autem i prolomte. O něco pomalejším řešením je nadzvednutí závory spolujezdcem. Pokud situace nedovoluje provedení žádného z těchto kroků, neprodleně alespoň opusťte auto.

Pomoci může číslo přejezdu

Každý železniční přejezd má své číslo, které začíná písmenem P a nachází se na rubové straně ramene každého výstražného kříže. Toto číslo vám v nouzi pomůže nejsnadněji identifikovat přejezd, na kterém se právě nacházíte a kde jste například uvízli. Až budete volat na tísňovou linku nebo komunikovat s jakýmkoli pracovníkem dráhy, sdělte jim nejprve právě číslo železničního přejezdu.