Jak připravit děti, aby se bezpečně dopravily do školy

09.10.2018

Škola je v plném proudu, po prázdninách už zbyla jen zamlžená vzpomínka a úkolů, testů a nových známek, u některých jedinců i poznámek, neodkladně přibývá. Spolu s přibývajícími povinnostmi dětí po začátku školního docházky roste i počet starostí, které mají jejich rodiče. Je právě na rodičích, aby zajistili bezpečnou a včasnou dopravu dětí do školy a ze školy nebo aby dětem alespoň poskytovali osvětu o pravidlech chování v blízkosti vozovky.

Všeobecně lze konstatovat, že cílem všech rodičů je bezpečná cesta dětí do školy. Velká míra zodpovědnosti visí právě na nich. Už malé děti dokáží pochopit, že kolem jedoucích aut hrozí nebezpečí, pokud mu právě rodiče podají tyto životně důležité informace.

Jak připravit děti, aby se bezpečně dopravily do školy

Co učit děti již v předškolním věku?

 • Zastavit se před vozovkou a počkat na rodiče nebo jinou doprovázející osobu.
 • Rozhlédnout se na obě strany.
 • Nepřecházet, pokud se blíží vozidlo, děti potom nejsou schopné vyhodnotit jeho rychlost a tím i dobu, kterou mají k dispozici pro bezpečný přechod vozovky.
 • K přecházení vozovky si vybírat místa k tomu určená.

Cesta do školy pěšky

Starší děti jsou zvyklé chodit do školy již sami bez doprovodu rodičů. Ti by ale měli dbát na to, aby děti byli dobře vidět i za snížené viditelnosti. Vybírat tedy takové oblečení (nebo vybavení – školní brašna, batoh), které má reflexní prvky, popřípadě menší děti, kteří ještě ochotně nosí to, co jim rodiče připraví, vybavit reflexní vestičkou. I pro relativně samostatné děti existují tipy, jak se v klidu a bezpečně dopravit do školy:

 • Všechny věci do školy, včetně úkolů a svačiny si připravit den předem.
 • Rodiče by si s dětmi měli trasu a její alternativy na zkoušku několikrát projít.
 • Vstávat včas – dostatečně dopředu tak, aby se dítko stihlo nasnídat, zvládnout ranní hygienu apod.
 • Vycházet z domu s dostatečným předstihem bez spěchu.
 • Přecházet pouze na přechodu pro chodce a rozhlédnout se před vstupem do vozovky, tak i při jejím přecházení.
 • Po vstupu na pozemní komunikaci by děti měli vědět, že se na ní mohou zdržet jen po dobu nezbytně nutnou na přechod vozovky – přecházet rychle, nikoli ukvapeně a zbrkle.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Cesta do školy vozem

Dnešním trendem, nebo pro některé nezbytností, je vozit děti ze školy a do školy automobilem. Některé děti si potom hůře osvojují pravidla silničního provozu v praxi, nicméně i při cestě vozem existují zásady a zákony, které by se měli dodržovat:

 • Dítě pod 36 kg a 150 cm může být ve voze přepravováno pouze v dětské autosedačce.
 • Pokud výška dítěte nepřesahuje 150 cm, nesmí být přepravováno na předním sedadle.
 • Použitá autosedačka musí odpovídat hmotnosti dítěte a jeho tělesným rozměrům.
 • Při vystupování z vozu zastavte tak, aby dítě mohlo vystoupit rovnou na chodník, pokud je to možné.

Pokud řidič nedodrží povinnost připoutat dítě do autosedačky, hrozí mu bloková pokuta do 2 000 Kč a 4 body k tomu.

Vozovky lemující školu bývají kromě značky označeny i světelnými signály

Reakční dráha řidiče

Řidič po spatření chodce na vozovce potřebuje čas na zpracování informace o tom, že má začít brzdit – reakce průměrného řidiče je 1-2 sekundy. Jakmile začne brzdit, trvá ještě několik sekund, než vozidlo zastaví. Školy se nachází v obcích, kde je maximální rychlost omezena na 50 km/h. Při rychlosti 50 km/h ujede řidič minimálně 14 metrů, než začne brzdit. Za jak dlouhou vzdálenost dokáže řidič zastavit vozidlo při takové rychlosti:

 • suchá silnice: reakční dráha (14 metrů) + brzdná dráha (14 metrů) = 28 metrů
 • mokro, déšť: reakční dráha (14 metrů) + brzdná dráha (19 metrů) = 33 metrů
 • sníh, led: reakční dráha (14 metrů) + brzdná dráha (64 metrů) = 78 metrů

U většiny škol hlídají děti u přechodu pro chodce v nejexponovanějších časech strážníci městské policie.