Celostátní sčítání dopravy 2020

07.08.2020

Právě v těchto dnech probíhá na našich silnicích a dálnicích celostátní sčítání dopravy. Dopravně průzkumná akce, jejímž cílem je zjistit aktuální informace o zatížení české dálniční a silniční sítě, měla začít již na jaře. Koronavirová epidemie však její začátek odsunula až na červenec. Sčítaných úseků je po celé zemi téměř 6 500.

Celostátní sčítání dopravy 2020

Po 4 letech opět sčítání

Celostátní sčítání dopravy je důležitý průzkumný projekt Ředitelství silnic a dálnic ČR, který se pravidelně realizuje již od roku 1980, a to v pětiletých intervalech. Poslední sčítání proběhlo nestandardně až v roce 2016, protože se diskutovalo nad jeho technickým zajištěním a finanční náročností. Ani letošní sčítání dopravy neprobíhá přesně podle původního plánu.

Letos trochu jinak

Celostátní sčítání dopravy začíná obvykle jarní částí, která trvá od poloviny dubna do konce června. Protože ale toto období letos velmi ovlivnila koronavirová opatření, která se pochopitelně promítla i do intenzity dopravy, byla jarní část letošního sčítání přesunuta až na stejné období příštího roku. Celostátní sčítání dopravy 2020 bylo proto zahájeno až 12. července a potrvá do konce října.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Počty sčítacích úseků

Se sčítači dopravy se řidiči mohou setkat v 6 465 lokalitách, tzv. sčítacích úsecích. Rozložení sčítacích úseků podle kategorie komunikace je uvedeno v následující tabulce. Nejvíce jich je na silnicích druhé třídy.

Kategorie komunikace počet sčítacích úseků
dálnice I. třídy 40
dálnice II. třídy 90
silnice I. třídy 1815
silnice II. třídy 3150
silnice III. třídy 1370

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

K čemu sčítání dopravy slouží?

Cílem sčítání dopravy je získat aktuální informace o intenzitách dopravy na dálniční a silniční síti. Výstupy z celostátního sčítání využívají Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ministerstvo dopravy ČR a jednotlivé kraje, pro něž jsou nezbytnými podklady pro silniční hospodářství, a to zejména pro:

  • zpracování koncepce rozvoje sítě pozemních komunikací,
  • zpracování plánu výstavby a oprav pozemních komunikací,
  • plánování údržby pozemních komunikací,
  • zpracování dokumentace dopravních staveb,
  • řešení ochrany životního prostředí,
  • řešení ochrany před nadměrným hlukem z dopravy,
  • prognózování vývoje zatížení silniční sítě,
  • projektovou a posudkovou činnost.