Doplňkové pojištění Wüstenrot

Rozšířený balík asistenčních služeb

V případě, že dojde v důsledku nehody, živelní události, poruchy, vandalismu, krádeže či pokusu o krádež k pojistné události na území České Republiky nebo na území Evropy, jsou rozšířené asistenční služby poskytovány v následujícím rozsahu:

  • příjezd asistenčního vozidla + oprava na místě po dobu 60minut,
  • odtah nepojízdného vozidla do nejbližšího vhodného servisu (max. 50km od místa události),
  • uschování vozidla do doby otevření servisu, náhradní dopravu (taxi max. 50km, vlak nebo autobusu nebo náhradní vozidlo kat. B) na dobu 3 dnů.

Pojistná částka je na území ČR ve výši 8.000 Kč a na území Evropy (mimo ČR) ve výši 500 EUR.

Cena připojištění činí 300 Kč/rok.

Úrazové pojištění

Wüstenrot pojišťovna přináší připojištění pro případ smrti následkem úrazu a trvalých následků s pevnou v pojistnou částkou 200.000 Kč pro každou pojištěnou osobu. 

Pojištění lze sjednat ve dvou variantách:

  • úrazové pojištění řidiče 192 Kč/rok
  • úrazové pojištění všech sedadel 692 Kč/rok

Pojištění všech skel

Pojištění skla se vztahuje na poškození nebo zničení všech skel např. z důvodu nehody, vandalismu nebo živelní události (ne z důvodu běžného opotřebení).

Cena připojištění (limit pojistného plnění je na každou pojistnou událost)

  • 650 Kč/rok limit pojistného plnění 5.000 Kč
  • 1.100 Kč/rok limit pojistného plnění 10.000 Kč
  • 1.500 Kč/rok limit pojistného plnění 15.000 Kč
  • 1.900 Kč/rok limit pojistného plnění 20.000 Kč
  • 2.500 Kč/rok limit pojistného plnění 30.000 Kč

Spoluúčast činí 10%, min. 500 Kč.
Spoluúčast v prvních 3 měsících činí 50%, min. 1.000 Kč.