Povinné ručení Wüstenrot

S povinným ručením od Wüstenrot pojišťovny dosáhnete na 30% bonus již po dvou letech bezeškodného průběhu. Vybírat můžete ze dvou variant. Obě automaticky zahrnují asistenční službu.

Varianty povinného ručení Wüstenrot

Povinné ručení
Limit pojistného plnění
(majetek/zdraví v mil. Kč)
35/35 100/100
Základní asistence ANO ANO
Úraz dětí ve vozidle ANO

Wüstenrot pojišťovna pojišťuje online pouze:

  • osobní vozidla (tj., vozidla označená v TP jako kategorie M1)
  • nákladní vozidla (označená kategorií N1, N2, N3)
  • přívěsná vozidla (označeno kategorií O1)
  • návěs (označeno kategorií O2)
  • motocykl (kategorie L1 – L4, pouze s hmotností do 400 kg)
  • vozidla užívaná pro běžný provoz (ne taxislužba, autopůjčovna,…)

Atraktivní bonusy za jízdu bez nehod

Jak můžete vidět na grafu níže, pojišťovna Wüstenrot překračuje standard trhu ve výpočtu bonusů za bezeškodní průběh pojištění. S pojišťovnou Wüstenrot dosáhnete na 30% bonus již po dvou letech bezeškodného průběhu, což je znatelně více, než je běžné. Kromě toho máte u pojišťovny Wüstenrot možnost získat až 60% bonus po 10-ti letech bezeškodného průběhu, čili opět více než je obvyklé.

Počet měsíců bez nehody a výše bonusu

Úrazové pojištění dětí zdarma

Wüstenrot pojišťovna nabízí svým klientům k povinnému ručení se zvýšeným limitem pojistného plnění 100/100 mil. Kč BONUS v podobě úrazového pojištění dětí. Tento bonus oceníte ve chvíli, kdy vozíte v autě svoje děti nebo děti souseda či kamaráda. V případě jejich úrazu jim díky pojišťovně Wüstenrot zajistíte finanční pomoc.

Úrazové pojištění dětí se vztahuje na všechny osoby přepravované vozidlem, které nedovršily věk 18 let. Pojistná částka je 100.000 Kč na pojistné období a v případě pojistné události se rozdělí mezi počet přepravovaných dětí.

Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí:

  • smrt následkem úrazu
  • trvalé následky úrazu
  • tělesné poškození způsobené úrazem