Hlášení pojistné události Wüstenrot

E-mailová adresa pro hlášení nových škodných událostí a zasílání všech dokladů:
centrum.skod@wuestenrot.cz

Fax pro hlášení nových škodných událostí a zasílání všech dokladů:
257 092 565

Adresa pro zasílání dokladů ke škodám:
Wüstenrot pojišťovna a.s.
úsek likvidace pojistných událostí
Na Hřebenech II 1718/8
140 23 Praha 4

Dokumenty ke stažení:
Oznámení poškozeného o pojistné události
Oznámení pojistné události z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla