Připojištění Wüstenrot

Rozšířený balík asistenčních služeb

V případě, že dojde v důsledku nehody, živelní události, poruchy, vandalismu, krádeže či pokusu o krádež k pojistné události na území České Republiky nebo na území Evropy, jsou rozšířené asistenční služby poskytovány v následujícím rozsahu: příjezd asistenčního vozidla + oprava na místě po dobu 60minut, odtah nepojízdného vozidla do nejbližšího vhodného servisu (max. 50km od místa události), uschování vozidla do doby otevření servisu, náhradní dopravu (taxi max. 50km, vlak nebo autobusu nebo náhradní vozidlo kat. B na dobu 3 dnů. Pojistná částka je na území ČR ve výši 8.000 Kč a na území Evropy (mimo ČR) ve výši 500 EUR.
Cena připojištění činí 300 Kč/rok.

Úrazové připojištění

Wüstenrot pojišťovna přináší připojištění pro případ smrti následkem úrazu a trvalých následků s pevnou vysokou pojistnou částkou 1.000.000 Kč pro všechny osoby přepravované v motorovém vozidle v době vzniku pojistné události. Pojistná částka se nesnižuje ani v případě, že je řidič v autě sám.
Cena připojištění činí 960 Kč/rok.

Připojištění všech skel

Pojištění skla se vztahuje i na poškození nebo zničení všech skel např. z důvodu nehody, vandalismu nebo živelní události (ne z důvodu běžného opotřebení).
Jsou tři pojistné limity:

pojistná částka roční pojistné
5 000 Kč 650 Kč
10 000 Kč 1.100 Kč
20 000 Kč 1.900 Kč

Spoluúčast činí 10%, min. 500 Kč .
Spoluúčast na první 3 měsíce činí 50%, min. 1.000 Kč.