Povinné ručení UNIQA

UNIQA povinné ručení Vám nabízí hned několik variant, záleží pouze na Vás, kterou zvolíte. Asistenční službu získáte zdarma ke každému produktu.

Varianty povinného ručení UNIQA

Přehled variant Ekonom Basic Super Super Super
Limit pojistného plnění
(majetek/zdraví v mil. Kč)
35/35 35/35 50/60 100/100 150/150
Spoluúčast v zahraničí 10.000 Kč ANO NE NE NE NE
Základní asistence ANO ANO ANO ANO ANO
Úraz dětí do 15 let ANO ANO ANO
První škoda bez vlivu na bonus ANO ANO
Fixace pojistného ANO

Fixace pojistného

UNIQA nabízí k povinnému ručení Super s limity pojistného plnění 150/150 garanci ceny. Cena povinného ručení se nemění po celou dobu platnosti smlouvy. Změna může nastat jen vlivem na bonus.