Hlášení pojistné události UNIQA

Pojistnou událost můžete nahlásit pojišťovně online přímo na jejich stránkách, elektronicky, písemně nebo faxem.

online: https://pojisteni.uniqa.cz/skody_vozidla/
elektronicky: hlaseni.PU@uniqa.cz
poštou: UNIQA pojišťovna,
a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6 
vyplněné, podepsané a s podklady zasílejte faxem na číslo +420 488 125 125

Dokumenty ke stažení:

40722 Evropský záznam o dopravní nehodě
41132 Hlášení škodní události: pojištění odpovědnosti z provozu – pro pojištěného
41142 Hlášení škodní události: pojištění odpovědnosti z provozu – pro poškozeného