Doplňkové pojištění UNIQA

Pojištění skla

Pojištění lze sjednat ve dvou variantách. Pojistit si můžete pouze čelní sklo, anebo všechna skla vozidla. Obě varianty se sjednávají se spoluúčastí 500 Kč. Limit pojistného plnění je na celé pojistné období.

Lze sjednat limit pojistného plnění v rozsahu 4 – 40 tis. Kč. Je nutné podstoupit prohlídku VINFOTO. Do doby než bude prohlídka provedena je spoluúčast 90%.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění Vám poskytne finanční náhradu za újmu na životě, u trvalých následků na zdraví či za pobyt v nemocnici. Pojištění lze uzavřít buď pro řidiče, nebo pro všechny osoby cestující ve vozidle.

Základní limity: 100 tis. Kč na smrt úrazem, 100 tis. Kč na trvalé následky úrazu. Je možné zvolit až čtyřnásobek základních limitů.

Pojištění asistence Komfort

Pojistit si můžete nadstandardní asistenční službu. Pojištění Vám pomůže s opravou vozidla, zajistí náhradní dopravu, zaplatí náhradní ubytování a mnoho dalších služeb.