Hlášení pojistné události Servisní pojišťovna

V případě pojistné události jste povinni chovat se tak, jak ukládá silniční zákon a dle Všeobecných pojistných podmínek pojišťovny.

Jak nahlásit pojistnou událost:

  1. Zavolejte na bezplatnou infolinku 800 149 235 (likvidační oddělení funguju non-stop 24 hodin denně).
  2. Vysvětlete svou situaci. Likvidátor Vám oznámí další postup (např. jak zajistit odtah vozidla,…).
  3. Následně si domluvíte termín prohlídky vozu.

Po prohlídce vozu likvidátorem a dodání potřebných dokladů proběhne výpočet škody a likvidace. Dále bude určen způsob opravy (smluvní servis zajistí pojišťovna).