Havarijní pojištění Servisní pojišťovna

Servisní pojišťovna Vám nabízí havarijní pojištění ve variantě ALL RISK, která zahrnuje hlavní čtyři pojistná rizika:

  • havárie
  • odcizení
  • živelní události
  • vandalismus

Podmínkou pro sjednání havarijního pojištění je pořízení fotodokumentace. Návod na zhotovení fotografií naleznete zde. Zhotovenou fotodokumentaci je zapotřebí zaslat do 10 dnů od data počátku pojištění na e-mail info@servisnipojistovna.cz.

Spoluúčast

Můžete si vybrat hned z několika variant spoluúčasti a může si tedy sami zvolit mezi nižším pojistným, nebo nižší spoluúčastí v případě nehody.

Varianty spoluúčasti jsou:

  • 3 % min. 3.000 Kč
  • 5 % min. 5.000 Kč
  • 10 % min. 10.000 Kč

Územní rozsah havarijního pojištění

Havarijní pojištění platí na území Evropy.