Doplňkové pojištění Servisní pojišťovna

K havarijnímu pojištění je možné připojistit další užitečná doplňková pojištění:

Čelní sklo

  • Pojištění se vztahuje na pojistná rizika havárie a vandalismus.
  • Pojištění se nevztahuje na veškeré související škody (např. škody dálničních známkách, ochranných fóliích, dodatečných úpravách skel, laků, čalounění, apod.).
  • Pojišťované čelní sklo musí být nepoškozené, pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
  • Územní platnost je na území Evropy
  • limit pojistného plnění je na 1 pojistné období
Pojištění čelního skla
Limit pojistného plnění Roční pojistné
5.000 Kč 250 Kč
10.000 Kč 750 Kč
15.000 Kč 1.250 Kč
20.000 Kč 2.000 Kč
30.000 Kč 3.500 Kč

Půjčovné (Pojištění nákladů na zapůjčení vozidla)

  • Pouze pro osobní a užitková vozidla.
  • Sjednává se bez spoluúčasti.
  • Nárok na úhradu nákladů vynaložených na nájem náhradního vozidla vzniká tehdy, stane-li se pojištěné vozidlo nepojízdné následkem pojistné události na dobu delší než 8 hodin, a je-li náhradní vozidlo zapůjčeno na území ČR.
  • Cena nákladů na nájem je akceptována, pokud nepřevyšuje obvyklou cenu pro příslušnou značku vozidla v daném regionu, maximálně však do výše 1.000 Kč/den.
Pojištění nákladů na zapůjčení vozidla
Počet dnů Roční pojistné
7 1.000 Kč
14 2.000 Kč
21 3.000 Kč

Mimořádná výbava

Pojištění se vztahuje zásadně jen na mimořádnou výbavu uvedenou v pojistné smlouvě (seznamu mimořádné výbavy). Pojistná částka mimořádné výbavy je zahrnuta do celkové pojistné částky vozidla.