Doplňkové pojištění Servisní pojišťovna

K havarijnímu pojištění je možné připojistit další užitečná doplňková pojištění:

Čelní sklo

  • Pojištění se vztahuje na pojistná rizika havárie a vandalismus.
  • Pojištění se nevztahuje na veškeré související škody (např. škody dálničních známkách, ochranných fóliích, dodatečných úpravách skel, laků, čalounění, apod.).
  • Pojišťované čelní sklo musí být nepoškozené, pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
  • Územní platnost je na území Evropy
  • limit pojistného plnění je na 1 pojistné období
Pojištění čelního skla
Limit pojistného plněníRoční pojistné
5.000 Kč250 Kč
10.000 Kč750 Kč
15.000 Kč1.250 Kč
20.000 Kč2.000 Kč
30.000 Kč3.500 Kč

Půjčovné (Pojištění nákladů na zapůjčení vozidla)

  • Pouze pro osobní a užitková vozidla.
  • Sjednává se bez spoluúčasti.
  • Nárok na úhradu nákladů vynaložených na nájem náhradního vozidla vzniká tehdy, stane-li se pojištěné vozidlo nepojízdné následkem pojistné události na dobu delší než 8 hodin, a je-li náhradní vozidlo zapůjčeno na území ČR.
  • Cena nákladů na nájem je akceptována, pokud nepřevyšuje obvyklou cenu pro příslušnou značku vozidla v daném regionu, maximálně však do výše 1.000 Kč/den.
Pojištění nákladů na zapůjčení vozidla
Počet dnůRoční pojistné
71.000 Kč
142.000 Kč
213.000 Kč

Mimořádná výbava

Pojištění se vztahuje zásadně jen na mimořádnou výbavu uvedenou v pojistné smlouvě (seznamu mimořádné výbavy). Pojistná částka mimořádné výbavy je zahrnuta do celkové pojistné částky vozidla.