Doplňkové pojištění Direct

Asistenční služby

Každý produkt obsahuje jiné asistenční služby. Podle toho, který produkt zvolíte, tak si můžete dále vybrat i rozšířené asistenční služby, které nabízejí:

  • vyšší limity pojistného plnění nebo
  • rozšíření služeb na poruchu, která není v produktu zdarma

Pojištění skel

Pojištění se vztahuje na všechna skla vyjma střešních oken.

Spoluúčast je první 3 měsíce po sjednání pojištění 50 %, poté je pojištění bez spoluúčasti. Limit pojistného plnění se vztahuje na všechny události v pojistném období (1 rok).

Pojištění skel
Limit pojistného plnění Pojistné
5.000 Kč 600 Kč/rok
10.000 Kč 1.200 Kč/rok
15.000 Kč 1.800 Kč/rok
20.000 Kč 2.400 Kč/rok

Pojištění zavazadel

Pojištění se vztahuje na věci umístěné v:

  • zavazadlovém prostoru
  • uzavíratelné schránce v palubní desce
  • uzamčeném střešním boxu
  • prostoru vozidla pouze za provozu

Pojištění se vztahuje na dětské sedačky a jízdní kola, která jsou řádně uzamčena.
Pojištění je platné jak na území ČR, tak v zahraničí.

Pojištění zavazadel
Limit pojistného plnění Pojistné
5.000 Kč 250 Kč/rok
10.000 Kč
500 Kč/rok
20.000 Kč 1.000 Kč/rok
50.000 Kč 2.500 Kč/rok

Úrazové pojištění

Pojištění pro případ, kdy úraz při nehodě způsobí trvalé následky nebo smrt pojištěných osob.
Pojistné plnění bude vyplaceno dle zvoleného limitu.

Pojištění lze sjednat ve třech variantách:

  • úrazové pojištění řidiče
  • úrazové pojištění cestujících včetně řidiče

Přírodní nebezpečí

Pojištění pro případ živelních nebezpečí, mezi které patří např.: požár, povodeň, vichřice nebo krupobití.

Pojištění je platné jak na území ČR, tak v zahraničí.
Spoluúčast je 3.000 Kč.
Zvolený limit pojistného plnění se vztahuje na každou pojistnou událost.

Poškození zvěří

Pojištění kryje škody způsobené:

  • střetem vozidla se zvěří či zvířaty
  • na kabeláži, brzdové či chladící soustavě apod. stojícího vozidla především hlodavci

Pojištění je platné jak na území ČR, tak v zahraničí.
Spoluúčast je 3.000 Kč.
Zvolený limit pojistného plnění se vztahuje na každou pojistnou událost.