Hlášení pojistné události Direct

Postup při vzniku pojistné události

V této části naleznete pokyny a rady, jak postupovat v případě vzniku pojistné události. Dále si zde můžete stáhnout formuláře potřebné pro nahlášení pojistné události.

  • V případě potřeby přivolejte LÉKAŘSKOU POMOC (tel. 155), HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR (tel. 150), POLICII ČR (tel. 158).
  • Neprodleně vzniklou škodu nahlaste pojišťovně Direct na telefonní linku +420 542 425 000 nebo na nejbližší oblastní agenturu a dohodněte si termín případné návštěvy zástupce pojišťovny.
  • Učiňte všechny potřebné kroky, aby nedošlo ke zvětšení rozsahu škod a především k případným zraněním.
  • Zajistěte místo pojistné události tak, aby bylo možné zástupci pojišťovny objektivně posoudit její vznik, rozsah a další potřebné údaje. Pokud není možné stav zachovat (zranění, riziko ekologické havárie, možnost vzniku další škody apod.), pokuste se zajistit co nejvíce informací (pořízením průkazné fotodokumentace, videozáznamem, pořízením náčrtku PU).
  • Pokud vznikla škoda na Vašem majetku vinou třetí osoby, zajistěte si kontaktní údaje o viníkovi, eventuálně údaje o jeho pojišťovně.
  • Na této stránce naleznete formuláře pro nahlášení pojistné události. Stáhněte si a vytiskněte příslušný formulář, nebo si ho vyzvedněte na nejbližší oblastní agentuře, vyplňte jej a řádně vyplněný a podepsaný (u právnických subjektů osobou zmocněnou k podepisování), jej zašlete v elektronické podobě na e-mail: majetek@direct.cz, nebo jej můžete zaslat poštou či osobně doručit na nejbližší oblastní agenturu Direct pojišťovny.

Formuláře povinné ručení

Oznámení škodné události
Odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení
Dotazník pro poškozeného
Odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení

Formuláře havarijní pojištění

Oznámení pojistné události
Havarijní pojištění/Pojištění s připojištěním skel

Kontakty: likvidace.majetek@direct.cz, Telefon: 542 425 000, Fax: 542 217 910