Hlášení pojistné události Direct

Postup při vzniku pojistné události

V této části naleznete pokyny a rady, jak postupovat v případě vzniku pojistné události. Dále si zde můžete stáhnout formuláře potřebné pro nahlášení pojistné události.

  • V případě potřeby přivolejte LÉKAŘSKOU POMOC (tel. 155), HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR (tel. 150), POLICII ČR (tel. 158).
  • Neprodleně vzniklou škodu nahlaste pojišťovně Direct na telefonní linku +420 270 270 777 nebo na nejbližší oblastní agenturu a dohodněte si termín případné návštěvy zástupce pojišťovny.
  • Učiňte všechny potřebné kroky, aby nedošlo ke zvětšení rozsahu škod a především k případným zraněním.
  • Zajistěte místo pojistné události tak, aby bylo možné zástupci pojišťovny objektivně posoudit její vznik, rozsah a další potřebné údaje. Pokud není možné stav zachovat (zranění, riziko ekologické havárie, možnost vzniku další škody apod.), pokuste se zajistit co nejvíce informací (pořízením průkazné fotodokumentace, videozáznamem, pořízením náčrtku PU).
  • Pokud vznikla škoda na Vašem majetku vinou třetí osoby, zajistěte si kontaktní údaje o viníkovi, eventuálně údaje o jeho pojišťovně.
  • Direct pojišťovna přijímá hlášení škodních událostí pouze online a to přes odkaz https://www.direct.cz/online/hlaseni-skody.

Formuláře povinné ručení

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení, nahlášení pro poškozeného i škůdce.

https://www.direct.cz/online/hlaseni-skody

Formuláře havarijní pojištění

Havarijní pojištění i pojištění skel, nahlášení pro poškozeného i škůdce.

https://www.direct.cz/online/hlaseni-skody

Kontakty: info@direct.cz, Telefon: 270 270 777