Havarijní pojištění Direct

Pojišťovna Direct havarijně pojišťuje všechna silniční motorová vozidla, která jsou registrována v České republice a která mají technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích, tedy mají platnou STK.

Havarijní pojištění Direct ve třech variantách:

  • All Risk – kryje 4 hlavní pojistná rizika: havárie, odcizení, živel a vandalismus
  • Odcizení – kryje samostatné riziko odcizení Vašeho vozidla nebo jeho části
  • Havárie – kryje samostatné riziko havárie Vašeho vozidla

Havarijní pojištění ve variantě All risk a Havárie se sjednává s územní platností Evropa nebo Česká republika. Havarijní pojištění proti odcizení se sjednává s území platností Česká republika.

Nedílnou součástí sjednání havarijního pojištění je provedení fotodokumentace pojištěného vozidla. Vaše spoluúčast je do doby uskutečnění prohlídky vozidla 95%. Prohlídka vozidla bude provedena mobilním technikem pojišťovny Triglav zdarma na smluveném místě a ve smluveném čase. Podrobné informace.

Spoluúčast

Klient má možnost výběru několika variant spoluúčasti a může tedy sám zvolit mezi nižším pojistným, nebo nižší spoluúčastí v případě pojistné události. Varianty spoluúčasti jsou:

  • 3 % min. 3.000 Kč
  • 5 % min. 5.000 Kč
  • 10 % min. 10.000 Kč

Kalkulačka havarijního pojištění

Neváhejte a nakonfigurujte si vlastní havarijní pojištění v naší kalkulačce havarijního pojištění. Během chvilky tak získáte přehled, jaké havarijní pojištění je to pravé pro Vás.