Doplňkové pojištění UNIQA

Připojištění skel

Připojištění skel slouží pro případ: náhlého poškození, zničení nebo krádeže všech skel jakoukoliv nahodilou událostí. Vztahuje se na všechna skla pojištěného vozidla, která byla k vozidlu připevněna výrobcem.

Cena pojištění (limit pojistného plnění je na pojistné období)

Při sjednání tohoto připojištění je nutné, aby pojistník pořídil fotodokumentaci a tuto odeslal dle pokynů pojišťovny UNIQA.

Pojištění skel je bez spoluúčasti, pokud bude oprava provedena ve smluvním servisu pojišťovny UNIQA. V opačném případě je spoluúčast 1.000 Kč.

Úrazové pojištění

Limit pojistného plnění je pro:

 • trvalé tělesné poškození 1.000.000 Kč
 • smrt následkem úrazu 500.000 Kč

Pojištění lze sjednat pro:

 • řidiče
 • všechny osoby přepravované pojištěným vozidlem

Živelní pojištění

Živelní pojištění se sjednává pro případy živelných nebezpečí (požár, výbuch, blesk, krupobití, vichřice, pád stromů, stožárů, skal, zemin a jiných předmětů, sesuv půdy nebo lavin, povodeň, záplava, voda z vodovodních zařízení):

 • limit pojistného plnění je 150.000 Kč v jednom pojistném období
 • spoluúčast je 2.000 Kč
 • podmínkou pojištění je oprava ve smluvním servisu pojišťovny UNIQA a zaslání fotodokumentace

Připojištění poškození a střetu se zvěří

Toto připojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení vozidla:

 • v důsledku střetu se zvěří
 • přímým kontaktem zaparkovaného vozidla se zvěří (např. poškození kabeláže nebo elektroinstalace hlodavci)

Limit pojistného plnění je 150.000 Kč na jedno pojistné období.

Spoluúčast je 2.000 Kč a podmínkou pojištění je oprava ve smluvním servisu pojišťovny UNIQA a fotodokumentace.

Pojištění ASISTENCE MAX

Rozšíření základní asistenční služby. Můžete využít v případě poruchy i nehody na území ČR i v zahraničí.

 • navýšen limit právní asistence až na 100 000 Kč
 • v případě nehody, náhradní vozidlo až na 3 dny
 • při poruše v ČR odtah vozidla do místa, dle výběru klienta, bez limitu
 • a mnoho dalšího

Připojištění odcizení a vandalismu

Můžete si pojistit své vozidlo proti odcizení a vandalismu. Připojištění se vztahuje na celé vozidlo nebo jeho části. Limit pojistného plnění je 150 000 Kč. Spoluúčast je 2 000 Kč. Územní platnost dle platnosti zelené karty.