Povinné ručení Kooperativa

Povinné ručení od Kooperativa pojišťovny si můžete vybrat v jedné ze tří nabízených variant. Varianty se liší výší pojistných limitů.

Varianty povinného ručení Kooperativa

Limity pojistného plnění
(majetek/zdraví v mil. Kč)
35/35 70/70 100/100
Základní asistence ano ano ano

Všechny tyto produkty v sobě zahrnují asistenční službu typu Standard, která Vám pomůže na území České republiky při havárii a v zahraničí i při poruše.

Bonus Důvěra

Jedná se o slevu pro řidiče, kteří nepředpokládají, že nezpůsobí nehodu po dobu tří let od data počátku pojištění. Klientovi se přičte sleva 15 %, pokud během tří let dojde k pojistné události, zavazuje se klient k vrácení poskytnuté slevy.