Doplňkové pojištění Kooperativa

Doplňkové pojištění k povinnému ručení a havarijnímu pojištění

Pojištění skel vozidla

Kooperativa pojišťovna pokryje do výše limitu škody na všech výhledových sklech vozidla (s výjimkou střešního okna). Pojištění skel se sjednává se spoluúčastí 500 Kč.

Úrazové pojištění

Pojištění lze sjednat pro všechna vozidla kromě motocyklů, autobusů, trolejbusů. Uzavírá se pro nejmenované osoby dopravované pojištěným vozidlem. Sjednává pro případ úrazu, který má za následek trvalé následky, tělesné poškození, nebo smrt. Ochrání všechny osoby ve vozidle včetně řidiče. Sjednává se jen na jeden limit.

UM

 • Smrt následkem úrazu 100 000 Kč
 • Trvalé následky úrazu 200 000 Kč
 • Tělesné poškození úrazem 25 000 Kč
 • Pobyt v nemocnici následkem úrazu 200 Kč

US

 • Smrt následkem úrazu 300 000 Kč
 • Trvalé následky úrazu 600 000 Kč
 • Tělesné poškození úrazem 75 000 Kč
 • Pobyt v nemocnici následkem úrazu 200 Kč

UV

 • Smrt následkem úrazu 800 000 Kč
 • Trvalé následky úrazu 1 500 000 Kč
 • Tělesné poškození úrazem 200 000 Kč
 • Pobyt v nemocnici následkem úrazu 200 Kč

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel se sjednává na riziko odcizení zavazadel umístěných ve vozidle nebo střešním nosiči. Dále jde o riziko poškození nebo zničení zavazadel v důsledku živelné události, zničení, ztráty nebo odcizení nebo všech předchozích rizik i při dopravní nehodě.

Pojištění asistenčních služeb

Základní asistenční služba je v rámci povinného ručení zdarma. V České republice i v zahraničí Vám pomůže v případě nehody i poruchy.

Základní asistenční služba zahrnuje:

 • odtah vozidla do 50 km při havárii
 • příjezd, odjezd a práce mechanika
 • dovoz paliva

Doplňkové pojištění k povinnému ručení

Pojištění asistenčních služeb

Základní asistenční služba je v rámci povinného ručení zdarma. V České republice i v zahraničí Vám pomůže v případě nehody i poruchy.

Základní asistenční služba zahrnuje:

 • odtah vozidla do 50 km při havárii
 • příjezd, odjezd a práce mechanika
 • dovoz paliva

Živelní pojištění vozidla

Pojištění zajišťuje ochranu vozidla při událostech jako je povodeň, záplava, úder blesku, vichřice, krupobití, sesuv půdy, lavina, pád stromu nebo stožáru, požár. Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 %, minimálně 1.000 Kč.

Pojištění pro případ poškození vozidla zvířetem

Pojištění lze sjednat v jedné z těchto variant:

 • Střet se zvířetem (fyzický kontakt zvířete s jedoucím pojištěným vozidlem)
 • Střet se zvířetem a poškození vozidla zvířetem (navíc poškození nebo zničení elektroinstalace, brzdové nebo chladící soustavy zaparkovaného vozidla zvířetem)

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 %, minimálně 1.000 Kč. Limit pojistného plnění je 100.000 Kč.

Připojištění náhradního vozidla

Připojištění se vztahuje na situace, kdy je Vaše vozidlo poškozené a čeká nepojízdné na popravu. Vztahuje se na opravy vašeho vozu v důsledku havárie, živlu, vandalizmu, či odcizení vozu.

Pojištění nezaviněné nehody

Pojištění nezaviněné nehody Vám zajistí bezproblémové řešení vzniklé škody, v případě, že jste nehodu nezavinil. Vzniklou škodu vyřídí přímo Kooperativa. A vy už nemusíte komunikovat s pojišťovnou viníka. Platí pouze na území České Republiky.

Připojištění nezaviněné nehody Vám pokryje:

 • vyřízení škody na vozidle v pojišťovně viníka
 • úhradu škody v plné výši
 • poskytnutí náhradního vozidlo