Doplňkové pojištění Kooperativa

Doplňkové pojištění k povinnému ručení a havarijnímu pojištění

Pojištění skel vozidla

 • bez spoluúčasti
 • zvolená pojistná částka se vztahuje na každou pojistnou událost
 • výběr ze dvou variant – pojištění čelního skla a pojištění všech skel

Výši pojistného ovlivňuje druh vozidla, Vámi zvolená varianta limitů a pojištění a výše pojistné částky.

Pojištění skel
Osobní a užitková vozidla do 3,5 t (M1, N1) Ostatní vozidla
Pojistná částka Pojistné – čelní sklo Pojistné – všechna skla Pojistné – čelní sklo
5.000 Kč 751 Kč 800 Kč 1.250 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč 1.600 Kč 2.500 Kč
15.000 Kč 2.251 Kč 2.400 Kč 3.750 Kč
20.000 Kč 3.001 Kč 3.199 Kč 5.000 Kč
30.000 Kč 4.501 Kč 4.799 Kč 7.500 Kč
40.000 Kč 10.000 Kč
50.000 Kč 12.500 Kč

Úrazové pojištění

Pojištění se uzavírá pro nejmenované osoby dopravované pojištěným vozidlem a na všechny sedadla vozidla. Předmětem pojištění je úraz pojištěného a pojistnou událostí je úraz, který pojištěné osoby utrpí při jízdě nebo dopravní nehodě nebo při odstraňování poruch vozidla během dopravy.

Pojištění lze sjednat pro všechny vozidla vyjma motocyklů, autobusů a trolejbusů.

Úrazové pojištění se sjedná na následující rizika a pojistné částky:

 • smrt úrazem 150.000 Kč
 • trvalé následky úrazem 300.000 Kč
 • tělesné poškození následkem úrazu 37.500 Kč

Pojistné úrazového pojištění já závislá na druhu vozidla a na počtu sedadel vašeho vozidla. Tento údaj naleznete ve velkém technickém průkazu.

Pojistné pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t

 • 324 Kč/rok – do 5 sedadel
 • 648 Kč/rok – do 6 sedadel
 • 756 Kč/rok – do 7 sedadel
 • 864 Kč/rok – do 8 sedadel
 • 972 Kč/rok – do 9 sedadel

Pojistné Pro ostatní druhy vozidel:
216 Kč/jedno sedadlo/rok

Územní platnost: území Evropy a Turecka.

Pojištění zavazadel

Pojištění se sjednává na riziko odcizení zavazadel umístěných ve vozidle nebo ve střešním nosiči a dále na riziko poškození nebo zničení zavazadel v důsledku živelné události, zničení, ztráty nebo odcizení při dopravní nehodě, která postihla pojištěné vozidlo.

Cena pojištění se odvíjí od výše limitu pojistného plnění.

Pojištění zavazadel
Pojistné/rok Limit pojistného plnění
400 Kč 10.000 Kč
800 Kč 20.000 Kč
1.600 Kč 40.000 Kč
2.400 Kč 60.000 Kč
3.200 Kč 80.000 Kč

Pojištění asistenčních služeb

Asistenční služba „SUPER“

 • Asistenční služba „SUPER“ kryje škody v případě havárie nebo poruchy na území ČR i v zahraničí,
 • vztahuje se na motocykly, osobní a užitkové automobily do celkové hmotnosti 3 500 kg.

Rozsah asistenčních služeb v ČR:

 • zdarma příjezd a odjezd mechanika a práce po dobu 45-ti minut
 • zdarma naložení a složení vozu a odtah do 50km z místa poruchy
 • zdarma uložení vozidla na max. 10 kalendářních dnů
 • zapůjčení náhradního vozidla s jednorázovou slevou 600 Kč z půjčovného
 • ubytování na jednu noc pro jednu osobu se slevou 300 Kč

Rozsah asistenčních služeb v zahraničí:

 • zdarma příjezd a odjezd mechanika (práce a náhradní díl je hrazen klientem)
 • odtah nepojízdného vozidla zdarma do 100 km
 • zdarma uložení vozidla na max. 7 kalendářních dnů, s denním limitem 13 EUR
 • dále služby jako ubytování, doprava do cíle cesty nebo zpět do ČR, návrat k vozidlu, repatriace vozidla, přeprava v místě opravy, sešrotování, pomoc advokáta/tlumočníka atd.
 • při úrazu nebo nemoci: repatriace beneficienta do ČR jestliže neexistuje zdravotnické zařízení blíže. Přeprava beneficienta do nemocnice v zemi, kde je možno potřebnou léčebnou péči poskytnout. Při úmrtí beneficienta: přeprava tělesných ostatků zemřelého z místa uložení do rakve na místo pohřbení v ČR

Cena asistenční služby SUPER:

 • k povinnému ručení 540 Kč/rok
 • k havarijnímu pojištění 378 Kč/rok

Doplňkové pojištění k povinnému ručení

Pojištění asistenčních služeb

Asistenční služba „PLUS“

 • Asistenční služba „PLUS“ kryje škody způsobené havárií nebo poruchou na území ČR i v zahraničí,
 • vztahuje se na motocykly, osobní a užitkové automobily do celkové hmotnosti 3 500 kg.

Asistence zahrnuje:

 • zdarma příjezd a odjezd mechanika a práce po dobu 45-ti minut v ČR
 • zdarma naložení a složení vozu a odtah do 100 km z místa poruchy
 • zdarma uložení vozidla na max. 10 kalendářních dnů v ČR a 7 dní v zahraničí
 • v zahraničí: zanechání vzkazu, telefonické tlumočení, zprostředkování finanční hotovosti, ubytování

Cena asistenční služby Plus: 300 Kč/rok

Živelní pojištění vozidla

Pojištění je určeno pro všechna vozidla vyjma traktoru, přívěsu, návěsu a pracovního stroje a zajišťuje ochranu vozidla při následujících živelných událostech:

 • povodeň/záplava
 • úder blesku
 • vichřice
 • krupobití
 • sesuv půdy
 • lavina
 • pád stromu/stožáru zapříčiněné vichřicí
 • požár

Spoluúčast je 1 %, min. 1.000 Kč a územní rozsah pojištění je Česká republika.

Živelní pojištění
Limit pojistného plnění Roční pojistné
50.000 Kč 264 Kč
100.000 Kč 300 Kč
200.000 Kč 372 Kč
300.
000 Kč
384 Kč
400.000 Kč 432 Kč
500.000 Kč 456 Kč

Pojištění pro případ poškození vozidla zvířetem

Pojištění je určeno pro všechna vozidla vyjma traktoru, přívěsu, návěsu a pracovního stroje.

Pojištění lze sjednat ve 2 variantách:

 • střet se zvířetem (výlučně fyzický kontakt zvířete s jedoucím pojištěným vozidlem)
 • střet se zvířetem a poškození vozidla zvířetem (navíc poškození, nebo zničení elektroinstalace, brzdové nebo chladící soustavy zaparkovaného vozidla zvířetem)

Územní rozsah pojištění: Česká republika.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1%, min. 1.000 Kč.
Limit pojistného plnění 100.000 Kč.

Poškození zvířetem
Osobní a užitková
vozidla do 3,5 t
Ostatní vozidla
Samostatný střet se zvířetem 612 Kč 528 Kč
Střet se zvířetem a poškození
zaparkovaného vozidla zvířetem
687 Kč 600 Kč

Pojištění NA100PRO

Pojištění NA100PRO kryje 100 % nákladů vzniklých při prokazatelně nezaviněné nehodě a navíc zajistí bezproblémové řešení vzniklé škody. Sjednává se bez spoluúčasti

Co všechno získáte s pojištěním NA100PRO od Kooperativy?

 • vyřízení škody přímo v Kooperativě – nemusíte už komunikovat s pojišťovnou viníka
 • úhrada částečné nebo totální škody za prokazatelně nezaviněnou nehodu na vozidle v plné výši (v obvyklé ceně)
 • úhrada nákladů na zapůjčení náhradního vozidla u smluvní půjčovny pojišťovny Kooperativa po celou dobu opravy vozidla a v případě totální škody pak účelně vynaložené náklady v době pořizování nového vozidla a to maximálně po dobu 30 dní
 • živelní pojištění zdarma
 • rychlá oprava vozidla ve spolupráci se smluvními servisy Kooperativy
 • Roční pojistné: 1.200 Kč

Doplňkové pojištění k havarijnímu pojištění

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů na zapůjčení vozidla v případě:

 • částečné škody – po dobu nutné opravy
 • totální škody – po dobu nutnou k pořízení jiného odpovídajícího vozidla
 • odcizení vozidla – do doby vrácení nalezeného vozidla, vždy však maximálně na dobu sjednanou v pojistné smlouvě

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti a výše pojistného závisí na tom, na jak dlouho chcete mít zajištěné náhradní vozidlo a jaký zvolíte maximální finanční limit na zapůjčení vozidla na 1 den.

Náhradní vozidlo
Počet dnů Limit nájemného na 1 den
900 Kč 1.500 Kč
5 372 Kč/rok 624 Kč/rok
10 756 Kč/rok 1.260 Kč/rok
20 1.512 Kč/rok 2.520 Kč/rok