Povinné ručení Allianz

Allianz povinné ručení je možné vybírat v jedné ze 4 variant limitů pojistného plnění. Automatickou součástí povinného ručení jsou základní asistence a právní poradenství a dle zvoleného balíčku i další připojištění.

Čtyři varianty povinného ručení Allianz

Limit pojistného plnění (majetek/zdraví v mil. Kč) Komfort
70/70 mil.
Plus
70/70 mil.
Extra
150/150 mil.
Max
150/150 mil.
Asistence a právní poradenství Základní Rozšířená Rozšířená Rozšířená
Úrazové pojištění Základní Rozšířená Rozšířená Rozšířená
Přírodní události
Požár, výbuch, střet
Poškození zvířetem
ne ano ano ano
Krádež, skla, vandalismus ne ne ano ano
Havárie a GAP ne ne ne ano

Balíčkové doplňkové pojištění Allianz

Doplňková pojištění jsou u pojišťovny Allianz sjednávána v rámci dostupných balíčku.
V rámci pojištění již máte předvybrané vhodné krytí a v případě vyšších balíčku jste již kryti i na havarijní rizika.

Pojištění asistenčních služeb

Základní asistence je součástí každého produktu.

Dvě varianty asistenční služby:

 • Asistence k balíčku Komfort
  • při poškození nebo vozidla odtah do nejbližšího servisu
  • odvoz posádky poškozeného vozidla do 50 km při poruše, poškození nebo zničení vozidla, vandalismu, krádeži, krádeži částí nebo vybavení vozidla, defekt pneu atd.
 • Asistence k balíčku Plus, Extra a Max
  • odtah vozidla do nejbližšího servisu, nebo kamkoliv, maximálně však do 150 km
  • odvoz posádky poškozeného vozidla do 100 km při poruše, poškození nebo zničení vozidla, vandalismu, krádeži, krádeži částí nebo vybavení vozidla, defekt pneu atd.
  • poskytnutí náhradního vozidla
  • a další

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění se sjednává automaticky ke všem balíčkům ve dvou rozsazích.

Základní limity pojistného plnění k balíčku Komfort:

 • 200.000 Kč trvalé následky úrazu řidiče
 • 100.000 Kč smrt následkem úrazu řidiče

Rozšířené limity pojistného plnění k balíčkům Plus, Extra a Max:

 • 400.000 Kč trvalé následky úrazu posádky vozu
 • 200.000 Kč smrt následkem úrazu posádky vozu

Pojištění skel vozidla

Pojištění skel se vztahuje na případy havárie, živelní události, odcizení, vandalismus a poškození zaparkovaného vozidla zvířetem a to nejen na sklo čelní, ale i na obvodová skla. S garantovaným plněním do obvyklé výše jejich hodnoty.

Přírodní události, požár a výbuch, poškození zvířetem

V případě balíčků Plus, Extra a Max je součástí pojištění také krytí přírodních událostí jako jsou povodně, záplavy, vichřice, nebo také pád sněhu či stromu. Jejich součástí je však i riziko požáru a výbuchu, které ochrání náhlého a nahodilého požáru nebo samovolného výbuchu.

Dále Allianz pojišťovna pokryje i náklady na poškození nebo zničení pojištěného vozidla prokazatelně způsobené zvířetem, jako je srážka s domácím nebo divokým zvířetem, prokousaná elektroinstalace.

Krádež a vandalismus

S balíčky Extra a Max se již nemusíte obávat krádeže vozidla, jeho části a příslušenství. Pojišťovna Allianz totiž v rámci jejich krytí poskytuje ochranu při poškození v důsledku krádeže nebo pokusu o krádež nebo loupež a neoprávněné užívání vozidla.

Havárie a GAP

Pojišťovna Vám, v rámci balíčku Max, uhradí škody na pojištěném vozidle vzniklé havárií i například škody vzniklé působením chemických látek na vnější lakované části. Je však nutné volat policii pokus je škoda nad 100 000 Kč, zranění, újma třetí straně.

V případě totální škody nebo krádeže vozidla zaplatí částku, za kterou bylo vozidlo zakoupeno, a to bez uplatnění spoluúčasti. Podmínkou plnění je totální škoda do 2 let od počátku pojištění. Je třeba, aby nárok na pojistné plnění vznikl z pojištění krádeže, havárie, přírodních událostí, požáru nebo výbuchu, vandalismu nebo poškození vozidla zvířetem. Platí pouze pro vozidla do 6 měsíců stáří od 1. registrace.