Hlášení pojistné události Allianz

Pojištěný

Nahlaste škodní událost co nejdříve na klientskou linku 241 170 000 nebo k písemnému nahlášení použijte připravený formulář.

Poškozený

K nahlášení škodní události můžete využít připravený formulář.