Doplňkové pojištění ČSOB

Úrazové pojištění osob ve vozidle

Pojištění pro případ smrti úrazem, trvalých následků úrazu, nebo pro případ nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu. Pojistná událost musí vzniknout jako přímý následek střetu, pádu, nárazu, požáru či výbuchu vozidla nebo pádu jakýchkoli předmětů na vozidlo. Pojištění se nevztahuje na nastupování a vystupování přepravovaných osob z vozidla.

 • územní platnost – Evropa a Turecko
 • základní pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu – 200.000 Kč
 • základní pojistná částka pro případ trvalých následků úrazu – 200.000 Kč
 • základní pojistná částka denního odškodného – 200 Kč
 • 420 Kč/rok (do 5ti míst včetně), 672 Kč od 6ti míst,
  limity pojistného plnění: TN 200.000 Kč / SÚ 200.000 Kč / 200 Kč
 • 840 Kč/rok (do 5ti míst včetně), 1.344 Kč od 6ti míst,
  limity pojistného plnění: TN 400.000 Kč / SÚ 400.000 Kč /400 Kč
 • 1.260 Kč/rok (do 5ti míst včetně), 2.046 Kč od 6ti míst,
  limity pojistného plnění: TN 600.000 Kč / SÚ 600.000 Kč /600 Kč

Úrazové pojištění řidiče s doživotní rentou

Toto pojištění se vztahuje na řidiče pojištěného vozidla a poskytuje pojistné krytí v případě

 • smrti v podobě jednorázového odškodného 50.000 Kč
 • trvalých následků v podobě doživotní renty.

Podmínkou výplaty doživotní renty je tělesné poškození přesahující 50 %. Výše renty je závislá na zvolené variantě a věku řidiče v době úrazu.

Doživotní renta
Věk pojištěného v době pojistné události Varianta produktu
Basic Standard VIP
18 až 25 let 7.000 Kč 14.000 Kč 21.000 Kč
26 až 39 let 11.000 Kč 22.000 Kč 33.000 Kč
40 až 49 let 12.500 Kč 25.000 Kč 37.500 Kč
50 až 59 let 15.000 Kč 30.000 Kč 45.000 Kč
60 a více let 17.500 Kč 35.000 Kč 52.500 Kč
CENA 1.074 Kč 2.108 Kč 3.126 Kč

Pojištění nadstandardních asistenčních služeb

Asistenční služby zajišťuje společnost Global Assistance, kontaktovat je můžete z České republiky na 1224 nebo ze zahraničí na +420 222 803 442. Ve všech variantách jsou zahrnuty asistenční služby pro případ nehody a poruchy vozidla a právní ochrana při uplatňování nároků.

Cena pojištění

 • 272 Kč/rok do 3,5 t
 • 600 Kč/rok nad 3,5 t

Asistence BEZ LIMITU

 • 1 396 Kč/rok do 3,5 t

Pojištění cestovních zavazadel a přepravovaných věcí

Pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení cestovních zavazadel a přepravovaných věcí pojištěným vozidlem. Pojištění se vztahuje na věci, které mají osoby přepravované vozidlem na sobě, u sebe nebo na místě určeném pro přepravu zavazadel. Pojištění se vztahuje i na věci uložené v zaparkovaném vozidle, pokud se věci vztahují k účelu cesty. Pojištění se nevztahuje na věci, které jsou vedeny v účetnictví jejich vlastníka jako zásoby anebo jsou přepravovány za úhradu.

 • územní platnost – Evropa a Turecko
 • 444 Kč/rok, limit pojistného plnění: 10.000 Kč
 • 888 Kč/rok, limit pojistného plnění: 20.000 Kč

Živelní pojištění vozidla

Pojištění se sjednává v rozsahu vybraných pojistných nebezpečí: požár, úder blesku, krupobití, vichřice, pád jakýchkoli věcí, povodeň a záplava. Pojištění se sjednává s pevnou spoluúčastí 500 Kč.

 • územní platnost pojištění: Evropa
 • 555 Kč/ rok limit pojistného plnění: 50.000 Kč, na jedno pojistné období, tedy na jeden rok
 • 1.111 Kč/ rok limit pojistného plnění: 100.000 Kč, na jedno pojistné období, tedy na jeden rok

Střet vozidla se zvěří

Pojištění Střetu se zvěří Vám poskytne pojistnou ochranu v případě

 • střetu vozidla se zvěří nebo zvířetem
 • poškození vozidla zvěří nebo zvířetem (např. okus kabeláže)

Územní platnost se sjednává pro Evropu a Turecko.
Spoluúčast je 500 Kč.

Pojistné a limit pojistného plnění na jedno pojistné období

 • 999 Kč/rok limit pojistného plnění 50.000 Kč
 • 1.999 Kč/rok limit pojistného plnění 100.000 Kč

Připojištění skel

Pojištění se vztahuje na čelní, zadní a boční (dveřní) okenní skla. Za okenní skla se nepovažují střešní okna, panoramatická střecha apod.

Spoluúčast je po dobu prvních třech měsíců 50 %. Tato spoluúčast se nevztahuje na nová vozidla. Po uplynutí 3 měsíců je spoluúčast 10 %, při opravě ve smluvním servisu pojišťovny je nulová.

Cena připojištění skel se odvíjí od výše pojistných limitů:

 • 750 Kč/rok – limit pojistného plnění 5 000 Kč
 • 1.200 Kč/rok – limit pojistného plnění 8.000 Kč
 • 1.500 Kč/rok – limit pojistného plnění 10 000 Kč
 • 1.875 Kč/rok – limit pojistného plnění 12.500 Kč
 • 2.250 Kč/rok – limit pojistného plnění 15.000 Kč
 • 3.000 Kč/rok – limit pojistného plnění 20 000 Kč

Při sjednání tohoto připojištění je nutné, aby pojistník pořídil fotodokumentaci a tuto odeslal dle pokynů zástupce pojistitele.