Hlášení pojistné události ČSOB

Jak nahlásit pojistnou událost:

– telefonicky na lince 466 100 777
– písemně prostřednictvím formuláře níže
– klienti, kteří využívají službu Klient online pak prostřednictvím této služby