Hlášení pojistné události ČSOB

Jak nahlásit pojistnou událost:

  • telefonicky na lince 466 100 777
  • písemně prostřednictvím formuláře níže
  • klienti, kteří využívají službu Klient online pak prostřednictvím této služby