Hlášení pojistné události ČSOB

Jak nahlásit pojistnou událost:

- telefonicky na lince 466 100 777
- písemně prostřednictvím formuláře níže
- klienti, kteří využívají službu Klient online pak prostřednictvím této služby

Formulář ke stažení:
Formulář škodné události