Hlášení pojistné události ČSOB

Jak nahlásit pojistnou událost:

  • telefonicky na lince 466 100 777