Havarijní pojištění ČPP

Havarijní pojištění IDEÁLHAV si můžete u pojišťovny ČPP sjednat pro nová i ojetá vozidla, která mají českou registrační značku a jsou způsobilá pro provoz na pozemních komunikacích.
Havarijní pojištění slouží k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení nebo osobou, kterou nelze identifikovat.

Havarijní pojištění IDEÁLHAV

Dle Vašich požadavků si můžete vybrat ze dvou variant havarijního pojištění.

All risk – havárie, odcizení, živel, vandalismus

 • lze sjednat pro všechny typy vozidel
 • územní platnost: Evropa včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie

Odcizení, živel, vandalismus

 • lze sjednat pro všechny typy vozidel kromě motocyklů, tříkolek a čtyřkolek
 • územní platnost: Evropa včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie

Havárie – událost, při které dojde k poškození nebo zničení stojícího nebo jedoucího pojištěného vozidla. Za takovou událost se pro účely pojištění považuje náhlé, vnější, nahodilé násilné působení, zejména při střetu, nárazu vozidla na překážku nebo zvíře, pádu nebo ponoření.

Živelní událost – požár, výbuch, bezprostřední úder blesku, zřícení skal, zemin nebo lavin, pád stromů nebo jiných předmětů, krupobití, povodeň nebo záplava a vichřice, poškození kabeláže vozidla zvířetem.

Odcizení – zmocnění se pojištěného vozidla, jeho části nebo výbavy krádeží, krádeží vloupáním nebo loupeží.

Vandalismus – poškození nebo zničení vozidla způsobené prokazatelně úmyslným jednáním cizí osoby.

Spoluúčast

K havarijnímu pojištění se váže spoluúčast pojistníka na případném pojistném plnění ze strany pojišťovny. Výši spoluúčasti si může klient určit sám a sám tedy rozhoduje o tom, jakou částkou se bude podílet na úhradě případné škody. Spoluúčast také ovlivňuje výši placeného pojistného – čím vyšší spoluúčast, tím levnější pojistné.

U havarijního pojištění ČPP máte možnost výběru ze 4 variant spoluúčasti:

 • 3 %, min. 3.000 Kč
 • 5 %, min. 5.000 Kč
 • 10 %, min. 10.000 Kč
 • 15 %, min. 15.000 Kč

U motocyklů, tříkolek, čtyřkolek a vozů Porsche je možné volit pouze varianty spoluúčasti 10 % nebo 15 %.

Asistenční služby

K havarijnímu pojištění získáváte automaticky zdarma asistenční služby, které pro pojišťovnu ČPP zajišťuje společnost GLOBAL ASSISTANCE

 • služby jsou k dispozici 24 hodin denně
 • zajistí Vám pomoc při nehodě i poruše
 • tlumočení ve všech světových jazycích
 • územní platnost je shodná s územní platností havarijního pojištění
 • více informací o asistenčních službách naleznete zde

Doplňková pojištění

K havarijnímu pojištění si můžete sjednat i další doplňková pojištění:

Výhody havarijního pojištění u ČPP

 • na havarijní pojištění All risk si můžete převést bonus z povinného ručení, pokud ho máte sjednané u ČPP a nezvolíte si čtvrtletní splátky
 • pojišťovna ČPP nezohledňuje malus u havarijního pojištění
 • u pojišťovny ČPP si můžete pojistit jakékoliv vozidlo bez ohledu na jeho stáří