Doplňkové pojištění ČPP

Pojištění ASISTENCE PLUS

Kromě základních asistenčních služeb si můžete díky tomuto připojištění sjednat i asistenční služby s vyššími limity pojistného plnění a s nabídkou rozšířených služeb.

Hlavní výhody ASISTENCE PLUS:

 • výrazně navýšené bezplatné limity pro opravu na místě, vyproštění a odtah vozidla
 • další služby: ubytování v nouzi, úhrada nákladů na cestu zpět, úschova nepojízdného vozidla atd.
 • možnost navýšení limitů na dvojnásobek

Přehled limitů plnění si můžete stáhnout zde.

POJIŠTĚNÍ ASISTENCE PLUS
Limity pojistného plněníVozidlo do 3,5 tVozidlo nad 3,5 t
Základní pojistné limityod 500 Kč/rokod 1 900 Kč/rok
Dvojnásobek pojistných limitůod 1 000 Kč/rokod 3 800 Kč/rok

Pojištění skel

Pojištění skel se vztahuje na všechna výhledová skla kromě střešních oken a panoramatických střech. U autobusů a trolejbusů se pojištění vztahuje pouze na čelní sklo.

 • spoluúčast je v prvních 3 měsících 30 %, poté bez spoluúčasti
 • limit pojistného plnění je na jednu pojistnou událost

Pojistné se odvíjí od výše zvoleného limitu pojistného plnění a druhu vozidla.

POJIŠTĚNÍ SKEL
Limity pojistného plněníRoční pojistné
Vozidlo do 3,5tVozidlo nad 3,5t
5.000 Kč750 Kč1.250 Kč
7.000 Kč1.050 Kč1.750 Kč
10.000 Kč1.500 Kč2.500 Kč
15.000 Kč2.250 Kč3.750 Kč
20.000 Kč3.000 Kč5.000 Kč
30.000 Kč4.140 Kč6.900 Kč
40.000 Kč5.520 Kč9.000 Kč

Úrazové pojištění osob ve vozidle

Úrazové pojištění se vztahuje na všechny osoby ve vozidle. Pojištění se sjednává pro případ úrazu, který má za následek trvalé následky, léčení úrazu, pobyt v nemocnici nebo smrt pojištěného.

Základní limity pojistného plnění pro každou přepravovanou osobu jsou:

 • 150.000 Kč za trvalé následky úrazu
 • 100.000 Kč za smrt následkem úrazu
 • 100 Kč/den po dobu nezbytného léčení
 • 100 Kč/den za pobyt v nemocnici

Pojistné se odvíjí od počtu sedadel ve vozidle (údaj je uvedený ve VTP).

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
Limity pojistného plněníRoční pojistné
Vozidlo do 3,5tVozidlo nad 3,5t
základní120 Kč / sedadlo120 Kč / sedadlo
dvojnásobné240 Kč / sedadlonelze sjednat
trojnásobné360 Kč / sedadlonelze sjednat
čtyřnásobné480 Kč / sedadlonelze sjednat

Pojištění přírodních rizik

Pojištění lze sjednat v jedné ze tří variant:

 • Pojištění přírodních rizik – vztahuje se na pojistná nebezpečí:
 • Pojištění střetu se zvířetem
 • Poškození kabeláže vozidla zvířetem + živelní událost

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 %. Limit pojistného plnění je na 1 pojistnou událost. Nutnou podmínkou pro sjednání pojištění je prohlídka vozidla – prohlídku zařídí společnost GLOBAL EXPERT, která Vás bude kontaktovat do 3 dnů od sjednání pojištění.

Pojistné závisí na zvolené variantě a výši zvoleného limitu pojistného plnění.

POJIŠTĚNÍ PŘÍRODNÍCH RIZIK
Limity pojistného plněníRoční pojistné
Pojištění přírodních rizik
25.000 Kč790 Kč
50.000 Kč1.300 Kč
75.000 Kč1.650 Kč
100.000 Kč1.950 Kč
Střet se zvířetem
50.000 Kč990 Kč
Poškození kabeláže vozidla zvířetem + živelní událost
50.000 Kč450 Kč

Pojištění zavazadel

Předmětem pojištění jsou cestovní zavazadla a věci osobní potřeby přepravované ve vozidle nebo v uzamčeném střešním boxu.

Pojištění lze sjednat ve dvou variantách:

 • MAXIZAV – pro případ havárie, živelní události, odcizení, vandalismu a ztráty
 • MINIZAV – pro případ havárie, živelní události a ztráty

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 %. Limit pojistného plnění je na 1 pojistnou událost.

Pojistné závisí na zvolené variantě a výši zvoleného limitu pojistného plnění.

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL
Limity pojistného plněníRoční pojistné
MAXIZAVMINIZAV
10.000 Kč655 Kč96 Kč
30.000 Kč1.855 Kč288 Kč

SERVIS PRO

Toto pojištění Vám zajistí pomoc v případě Vámi nezaviněné nehody. Vaše pojišťovna za Vás vyřídí pojistnou událost s pojišťovnou viníka, zajistí uhrazení opravy škod na vozidle a přispěje Vám na půjčení náhradního vozidla.

 • pojistné – 296 Kč/rok

* Uvedené ceny připojištění se mohou lišit v závislosti na vybraném produktu.