Doplňkové pojištění ČPP

Pojištění ASISTENCE PLUS

Kromě základních asistenčních služeb si můžete díky tomuto připojištění sjednat i asistenční služby s vyššími limity pojistného plnění a s nabídkou rozšířených služeb.

Hlavní výhody ASISTENCE PLUS:

 • výrazně navýšené bezplatné limity pro opravu na místě, vyproštění a odtah vozidla
 • další služby: ubytování v nouzi, úhrada nákladů na cestu zpět, úschova nepojízdného vozidla atd.
 • možnost navýšení limitů na dvojnásobek

Přehled limitů plnění si můžete stáhnout zde.

Můžete si vybrat ze čtyř limitů:

PLUS

odtah při nehodě i poruše v ČR i zahraničí, limity 6 000 na ČR a 22 000 Kč na zahraničí, vyproštění, repatriace (není-li možné v zahraničí vozidlo do 48 hodin od prvního kontaktování GA uvést alespoň do stavu umožňujícího nouzové dojetí)

PLUS dvojnásobný limit

odtah při nehodě i poruše v ČR i zahraničí, limity 12 000 na ČR a 44 000 Kč na zahraničí

CAR PLUS

odtah při nehodě i poruše v ČR i zahraničí, limity 18 000 na ČR a 66 000 Kč na zahraničí

CAR MAXI

odtah vozidla do servisu v rámci ČR 200 km a v zahraničí 100 km, zapůjčení a přistavení náhradního vozidla v ČR i zahraničí až na 8 dní. CAR MAXI lze sjednat i s ostatními variantami doplňkové asistence.

Pojištění skel

Pojištění skel se vztahuje na všechna výhledová skla kromě střešních oken a panoramatických střech. U autobusů a trolejbusů se pojištění vztahuje pouze na čelní sklo.

 • spoluúčast je v prvních 3 měsících 30 %, poté bez spoluúčasti
 • limit pojistného plnění je na jednu pojistnou událost

Pojistné se odvíjí od výše zvoleného limitu pojistného plnění a druhu vozidla.
Limity pojistného plnění je možno zvolit od 5 000 Kč do 120 000 Kč.

Úrazové pojištění osob ve vozidle

Úrazové pojištění se vztahuje na všechny osoby ve vozidle. Pojištění se sjednává pro případ úrazu, který má za následek trvalé následky, léčení úrazu, pobyt v nemocnici nebo smrt pojištěného.

Základní limity pojistného plnění pro každou přepravovanou osobu jsou:

 • 150.000 Kč za trvalé následky úrazu
 • 100.000 Kč za smrt následkem úrazu
 • 100 Kč/den po dobu nezbytného léčení
 • 100 Kč/den za pobyt v nemocnici

Pojistné se odvíjí od počtu sedadel ve vozidle (údaj je uvedený ve VTP).

Lze zvolit až čtyřnásobek základních limitů.

Pojištění přírodních rizik

Pojištění lze sjednat v jedné ze tří variant:

 • Pojištění přírodních rizik – vztahuje se na pojistná nebezpečí:
 • Pojištění střetu se zvířetem
 • Poškození kabeláže vozidla zvířetem + živelní událost

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 %. Limit pojistného plnění je na 1 pojistnou událost. Nutnou podmínkou pro sjednání pojištění je prohlídka vozidla – prohlídku zařídí společnost GLOBAL EXPERT, která Vás bude kontaktovat do 3 dnů od sjednání pojištění.

Pojistné závisí na zvolené variantě a výši zvoleného limitu pojistného plnění.

POJIŠTĚNÍ PŘÍRODNÍCH RIZIK
Limity pojistného plnění
Pojištění přírodních rizik
Lze zvolit z limitů 25 000 Kč, 50 000 Kč, 75 000 Kč nebo 100 000 Kč.
Střet se zvířetem
Pojistný limit 50.000 Kč
Poškození kabeláže vozidla zvířetem + živelní událost
Pojistný limit 50.000 Kč

Pojištění zavazadel

Předmětem pojištění jsou cestovní zavazadla a věci osobní potřeby přepravované ve vozidle nebo v uzamčeném střešním boxu.

Pojištění lze sjednat ve dvou variantách:

 • MAXIZAV – pro případ havárie, živelní události, odcizení, vandalismu a ztráty
 • MINIZAV – pro případ havárie, živelní události a ztráty

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 %. Limit pojistného plnění je na 1 pojistnou událost.

Pojistné závisí na zvolené variantě a výši zvoleného limitu pojistného plnění.

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL
Limity pojistného plnění
10.000 Kč
30.000 Kč