AXA pojišťovna a.s. (členem skupiny UNIQA Insurance Group)


AXA pojišťovna nabízí svým klientům obsáhlou nabídku pojištění. V její nabídce najdete pojištění vozidel (povinné ručení, havarijní pojištění) a pojištění bydlení (domácnosti, nemovitosti). Umožňuje pojistit nejen byty a domácnosti, ale i stavby a vozidla, která můžete pojistit formou zákonného i havarijního pojištění

AXA

AXA v České republice

AXA pojišťovna a. s. je nejmladším členem velké skupiny AXA u nás. Na náš trh vstoupila v polovině roku 2008.

Globální skupina AXA

V oblasti finančního zabezpečení a správy majetku je AXA přední světovou společností působící v Evropě, Severní Americe a v Asii. V celosvětovém měřítku má AXA přibližně 102 milionů klientů, 120 tisíc zaměstnanců, 400 tisíc akcionářů a celkový roční zisk společnosti již přesáhnul 93,6 miliard EUR. Vysoký počet klientů přináší skupině AXA možnost spravovat zhruba 1,3 bilionu EUR.

Co by Vás mohlo zajímat o pojišťovně AXA

Povinné ručeníPovinné ručení Asistenční službaAsistenční služba Pojistné podmínkyPojistné podmínky Doplňkové pojištěníDoplňkové pojištění Hlášení pojistné událostiHlášení pojistné události

Informace o pojišťovně AXA

Obchodní firma a právní forma pojistitele:
AXA pojišťovna a. s.

Adresa a sídlo pojistitele:
Evropská 810/136, Praha 6, PSČ: 160 00, IČ: 28195604, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 12826, AXA pojišťovna a.s. je členem skupiny UNIQA Insurance Group, web:

Název a sídlo orgánu státního dozoru:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojištění, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě.

Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:
Český jazyk

Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.