Doplňkové pojištění Slavia

Pojištění asistenčních služeb Slavia ASSISTANCE

Pojištění lze sjednat pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t a pro motocykly.

 • k povinnému ručení ZÁKLAD stojí 225 Kč
 • k povinnému ručení PROFI a PREMIUM je zdarma

Územní platnost pojištění – Andorra, Albánie, Belgie, ČR, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie (Evropa), Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Izrael, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Republika San Marino, Řecko, SR, Slovinsko, Srbsko, Španělsko (včetně Baleárských a Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko (Evropa), Vatikán, Velká Británie.

V dále uvedených zemích je asistenční služba zajišťována v závislosti na místních možnostech: Bělorusko, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Kypr, Litva, Lotyšsko, Ruská Federace, Ukrajina.

Pojištění skel ve vozidle

Pojištění pouze pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t (M1, N1) určena k běžnému provozu. Pojištění se sjednává se spoluúčastí během prvních 3 měsíců 50 %, poté 500 Kč. Územní platnost pojištění je shodná se zelenou kartou.

Pojištění skel
Limit pojistného plnění na jedno pojistné období Roční pojistné
5.000 Kč 750 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč
15.000 Kč 2.250 Kč
25.000 Kč 3.750 Kč

Úrazové pojištění

Pojištění lze sjednat pouze pro automobily (osobní, nákladní, obytné, sanitky atd.). Územní platnost pojištění je shodná se zelenou kartou.

Limity pojistného plnění (jedno místo=jeden násobek pojistných částek):

 • pro případ trvalých následků úrazu 100.000 Kč
 • pro případ smrti následkem úrazu 50.000 Kč

Cena pojištění

 • úrazové pojištění řidiče – 125 Kč/rok
 • úrazové pojištění ostatních cestujících – 100 Kč/rok za jedno místo

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel se sjednává pro případ jejich poškození nebo zničení v důsledku:

 • havárie vozidla
 • živelní události
 • odcizení vozidla

Limit pojistného plnění je 10.000 Kč.
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Cena pojištění 160 Kč/rok

Pojištění střetu se zvířetem

Pouze pro osobní a užitkové vozidlo do hmotnosti 3,5 t, nelze pojistit vozidla historická (veterány). Pojištění je platné pouze na území ČR. Škoda v rámci tohoto pojištění má vliv na bonus.

Limit plnění 100.000 Kč je na všechny škody v jednom pojistném období tedy v jednom roce, spoluúčast je během prvních 3 měsíců 50 %, poté 10% min. však 1.000 Kč.

Pojištění střetu vozidla se zvířetem se vztahuje na pojistné nebezpečí poškození nebo zničení vozidla nebo jeho části při střetu jedoucího vozidla se zvířetem (zvíře bez výjimek). Vozidlo se musí pohybovat na silnici či dálnici (dle zákona o pozemní komunikaci). Pojištění se nevztahuje na mimořádnou výbavu vozidla a na věci ve vozidle, na škody, které nebyly prokazatelně způsobené fyzickým kontaktem zvířete s poškozenou částí vozidla. Pojistná událost musí být šetřena Policií ČR.

Cena pojištění je 465 Kč/rok.

Pojištění živelních nebezpečí

Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí: krupobití, požár, úder blesku, vichřice, výbuch. Lze sjednat pouze pro osobní vozidlo do hmotnosti 3,5 t (M1), nelze pojistit vozidla historická (veterány).

 • územní platnost je ČR
 • spoluúčast je první tři měsíce 50 %, poté 5 % (minimálně 5 000 Kč).

Pojištění lze sjednat ve třech variantách

Pojištění živelních nebezpečí
Limit pojistného plnění na jedno pojistné období Roční pojistné
50.000 Kč 400 Kč
100.000 Kč 700 Kč
150.000 Kč 900 Kč

Spočítat povinné ručení