Doplňkové pojištění Slavia

Pojištění skel vozidla

Pojištění skel je pouze pro osobní a nákladní vozidla, která jsou určena k běžnému provozu. Pojištění se sjednává se spoluúčastí během prvních 3 měsíců 50 %, poté 500 Kč.

Klient po vlastním zvážení může dodat fotodokumentaci přes aplikaci a nemít navýšenou spoluúčast, po dodání fotodokumentace je tedy spoluúčast 500 Kč i během prvních 3 měsíců trvání pojištění. Je možné si zvolit limity pojistného plnění v rozsahu 5 – 50 tis. Kč.

Úrazové pojištění

Můžete si sjednat úrazové pojištění všech cestujících ve vozidle. Zvolit můžete až pětinásobek pojistných částek.

Limity pojistného plnění:

  • trvalé následky úrazem 200.000 Kč
  • smrt úrazem 100.000 Kč

Pojištění střetu se zvířetem

Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení vozidla při střetu jedoucího vozidla se zvířetem. Vozidlo se musí pohybovat na pozemní komunikaci.

Můžete si vybrat limit plnění 100.000 Kč a 200.000 Kč na jedno pojistné období. Spoluúčast je 10 % min. 1.000 Kč při dodání fotodokumentace.

Při nedodání fotodokumentace se spoluúčast navyšuje na 50%.

Pojištění živelních nebezpečí

Pojištění se vztahuje na nebezpečí požáru, úderu blesku, výbuchu, vichřice, krupobití. Spoluúčast je 5 %, min. 5.000 Kč při dodání fotodokumentace.

Při nedodání fotodokumentace se spoluúčast navyšuje na 50%.

Pojištění odcizení

Pojištění se vztahuje na odcizení nebo loupež celého vozidla. Pro vozidla až do 15 let stáří. Spoluúčast je při dodání fotodokumentace 5 %, min. 5.000 Kč.

Vybírat můžete z limitů 50 – 300 tis. Kč pojistného plnění.

Při nedodání fotodokumentace se spoluúčast navyšuje na 50%.