Pojmy - přehled článků 19. strana

Asistent jízdy v kolonách za vás převezme řízení

Asistent jízdy v kolonách za vás převezme řízení


Popojíždění v kolonách je noční můrou mnoha řidičů, ne však s asistentem jízdy v kolonách, který v takovou chvíli převezme řízení za vás.

Systém ASR a jízda bez protáčení kol za každého počasí

Systém ASR a jízda bez protáčení kol za každého počasí


Aby se vám při rozjíždění nebo při zrychlení na kluzkém povrchu neprotáčela kola, součástí vozů je tzv. systém ASR, který takovým situacím předchází.

Antiblokovací systém brzd (ABS)

Antiblokovací systém brzd (ABS)


Antiblokovací systém brzd není v dnešní době nic nadstandardního, avšak jeho pomoc při brzdění je v některých dopravních situacích opravdu výjimečná.

Aktivní ochrana cestujících jako základní prvek bezpečnosti

Aktivní ochrana cestujících jako základní prvek bezpečnosti


Cestujícím v autě může při dopravní nehodě pomoci tzv. aktivní ochrana cestujících, která minimalizuje následky nehody a možná právě vám zachrání život.

Hraniční pojištění pro cizozemská vozidla

Hraniční pojištění pro cizozemská vozidla


Řidiči cizozemských vozidel, která nedisponují zelenou kartou platnou na území ČR, jsou při vstupu do ČR povinni uzavřít hraniční pojištění.

Devinkulace pojistného plnění

Devinkulace pojistného plnění


Pojistné plnění může být po provedení vinkulace převedeno na třetí osobu. Právo na výplatu pojistného plnění třetí osobě zaniká provedením devinkulace.

Česká kancelář pojistitelů (ČKP)

Česká kancelář pojistitelů (ČKP)


Linka pomoci řidičům, garanční fond, hraniční pojištění – o toto vše a mnohem více se stará Česká kancelář pojistitelů.

Bonifikace znamená zvýhodněné pojistné

Bonifikace znamená zvýhodněné pojistné


Při splnění určitých podmínek může klient pojišťovny získat bonifikaci, díky které ušetří na pojistném.

Bolestné – peněžní náhrada za bolest

Bolestné – peněžní náhrada za bolest


Nárok na bolestné si můžete uplatňovat v případě, že vám byla způsobena újma na zdraví, a to například v důsledku dopravní nehody.

Bezeškodní průběh pojištění

Bezeškodní průběh pojištění


O tom, jak dlouho jezdíte bez nehod, vypovídá bezeškodní průběh vašeho pojištění. Čím delší je toto období, tím větší slevy na pojistném můžete dosáhnout.