Hlášení pojistné události Generali Česká pojišťovna

Pokud chcete nahlásit pojistnou událost, měli byste se obrátit na Klientský servis a to následovně: