Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.


Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. je jednou z nestarších pojišťoven u nás i v Evropě. Již Marie Terezie založila v roce 1748 Fond na úhradu škod vzniklých požáry, povodní a nepřízní počasí. V duchu stejné myšlenky byla roku 1900 založena Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně. Činnost Hasičské vzájemné pojišťovny byla obnovena Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 1992.


HVP

HVP, a. s., tak jak ji známe dnes, se zabývá širokým spektrem pojištění, od pojištění osob, přes pojištění občanů, podnikatelů až po pojištění organizací jako jsou například dobrovolní hasiči.

Co by Vás mohlo zajímat o pojišťovně HVP

povinné ručeníPovinné ručení asistenční službaAsistenční služba pojistné podmínkyPojistné podmínky doplňkové pojištěníDoplňkové pojištění hlášení pojistné událostiHlášení pojistné události

Informace pro zájemce

Obchodní firma a právní forma pojistitele:
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.

Adresa a sídlo pojistitele:
Římská 2135/45, Praha, PSČ: 120 00, IČ: 46973451, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2742, web:

Název a sídlo orgánu státního dozoru:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojištění, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě.

Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:
Český jazyk

Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.