Povinné ručení HVP

Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí povinné ručení ve dvou variantách, a to:

POVINNÉ RUČENÍ
Název produktu
STANDARD NADSTANDARD
Limit pojistného plnění
(majetek/zdraví v mil. Kč)
35/35 mil. Kč 70/70 mil. Kč
Základní administrativně právní a technická asistence ANO ANO
Úrazové pojištění posádky vozidla ANO ANO

Pojištění se vztahuje na:

  • škody na zdraví nebo usmrcením
  • škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci
  • škody, které mají povahu ušlého zisku
  • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením pojištěného

V obou variantách jsou zdarma zahrnuty základní asistenční služby a navíc obě varianty obsahují úrazové pojištění posádky vozidla na pojistné částky 100.000 Kč/osoba pro případ smrti způsobené úrazem a 200.000 Kč/osoba pro případ trvalých následků.

Platba pojistného

Při roční platbě poskytuje Hasičská vzájemná pojišťovna slevu ve výši 5%. Povinné ručení HVP je však také možné platit v pololetních či čtvrtletních splátkách bez navýšení pojistného.

Při sjednání povinného ručení online přes www.povinne-ruceni.com získáte internetovou slevu 10%. Tato sleva je trvalá na každý rok trvání pojištění.

Online výpočet a porovnání s jinými pojišťovnami zjistíte jednoduše po zadání do kalkulačky pojištění vozidel.