Hlášení pojistné události HVP

Pojistná událost – povinné ručení (smluvní likvidátor pro likvidaci škod z povinného ručení):

Při korespondenci vždy uvádějte přidělené číslo pojistné události, případně číslo pojistné smlouvy.