Doplňkové pojištění HVP

Pojištění všech skel

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení skla vozidla nahodilou událostí, ke které došlo samostatně, tj. bez škod na dalších částech pojištěného vozidla.

Pojištění se vztahuje na všechny obvodové skleněné výplně sloužící k výhledu z vozidla. V případě pojistné události pojistitel poskytuje plnění odpovídající nákladům na opravu poškozeného skla, nejvýše však do výše pojistného limitu.

Jednou z podmínek uplatnění nároku na plnění je umožnit pojistiteli prohlídku poškozeného skla. Územní platnost je Evropa a Turecko.

Spoluúčast je první 3 měsíce 50 %, poté 5 %, min. 500 Kč.

Pojištění skel
Limity pojistného plněníRoční pojistné
5.000 Kč800 Kč
10.000 Kč1.200 Kč
15.000 Kč1.600 Kč
20.000 Kč2.000 Kč

Pojištění čelního skla

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení čelního skla vozidla nahodilou událostí, ke které došlo samostatně, tj. bez škod na dalších částech pojištěného vozidla. V případě pojistné události pojistitel poskytuje plnění odpovídající nákladům na opravu poškozeného skla, nejvýše však do výše pojistného limitu.

Jednou z podmínek uplatnění nároku na plnění je umožnit pojistiteli prohlídku poškozeného skla. Územní platnost je dle ZK (Evropa a Turecko).

Pojištění se sjednává se základní spoluúčastí 5%, minimálně 500 Kč.

Pojištění čelního skla
Limity pojistného plněníRoční pojistné
5.000 Kč500 Kč
10.000 Kč900 Kč
20.000 Kč1.600 Kč

Pojištění asistenční služby – Nadstandard

Technická asistence se sjednává v případě havárie nebo poruchy Vašeho vozidla. Za níže uvedenou cenu získáte vyšší limit plnění na asistenční služby pro případ opravy, odtahu a úschovy vozidla, přenocování, taxi a další služby.

  • vozidla do 3,5t – 285 Kč/rok
  • vozidla nad 3,5t – 240Kč/rok