Asistenční služba HVP

V případě poruchy nebo nehody vozidla uvedeného v pojistné smlouvě můžete využít asistenčních služeb. Tato služba je vám poskytnuta zcela zdarma a získáte ji automaticky k povinnému ručení.

Asistenčních služeb můžete využít nejen na území ČR, ale i v zahraničí na tel. čísle +420 272 101 062,
e-mail: hvp@axa-assistance.cz , kde vám budou nápomocni operátoři AXA ASSISTANCE.

Základní asistenční služba. Poskytuje základní asistenci v rozsahu a limitech podle asistenčních podmínek. Nad rámec základní asistenční služby lze v pojistné smlouvě dojednat dodatkové asistenční služby za zvláštní pojistné.

Dokumenty ke stažení:
Základní administrativně právní a technická asistence do 3,5 t
Dodatková technická asistence – Nadstandard do 3,5 t
Základní a dodatková asistence nad 3,5 t