Formulář žádosti o zrušení pojistné smlouvy

Pokud chcete zrušit stávající smlouvu povinného ručení či havarijního pojištění, musíte pojišťovně doručit podepsanou žádost o ukončení. Aby to celé proběhlo hladce, využijte náš formulář - vzor výpovědi povinného ručení či havarijního pojištění.

Vyplňte potřebné údaje pro výpověď pojistné smlouvy.
Výpověď vytiskněte a podepište.
Výpověď doneste na pojišťovnu nebo odešlete doporučenou poštou.

Údaje o smlouvě

Údaje o pojistníkovi

Údaje o ukončení smlouvy

?

Potvrzení o bezeškodním průběhu

Formulář si přeji

(na formuláři zatím není podpis pojistníka, proto nezadávejte e-mail pojišťovny)

Odesláním formuláře potvrzujete, že jste se seznámil(a) s Informacemi o zpracování osobních údajů