Do kdy musíte doručit výpověď pojišťovně?

Pokud jste se rozhodli ukončit pojistnou smlouvu k výročí, je zapotřebí doručit písemnou výpověď na pojišťovnu 6 týdnů před koncem pojistného období.

Co znamená výročí pojistné smlouvy?

Výročí pojistné smlouvy se opakuje každý rok, je to právě den, kdy končí pojistné období (pojistný rok). Výročí není ovlivněno počtem splátek během roku.

Datum výročí můžete zjistit na zelené kartě, je to den, kdy končí její platnost. Nesmí se však jednat o zelenou kartu s dočasnou platností.

Zadejte datum výročí Vaší pojistné smlouvy a ihned budete znát den, do kdy musí být výpověď nejpozději doručena na pojišťovnu.


Výsledné datum:

Probíhá výpočet data výpovědi Vaší smlouvy.