Doplňkové pojištění Allianz

Havarijní pojištění MINIRISK

Toto pojištění ochrání Vaše vozidlo v případech, jako jsou

 • odcizení celého vozidla
 • živelní událost
 • poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
 • srážka jedoucího vozidla se zvířetem

Sami si můžete vybrat, která rizika chcete mít pojištěna.

Pojištění lze sjednat pro vozidla do stáří 30 let.
Platí na území celé Evropy včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.
Sjednává se bez spoluúčasti.

Pojistné závisí na:

 • zvoleném rozsahu rizik – sleva až 30 % za sjednání více rizik
 • limitu pojistného plnění
 • typu vozidla

Pojištění skel vozidla

Pojištění skel vozidla se vztahuje na případy havárie, živelní události, odcizení, vandalismu a poškození zaparkovaného vozidla zvířetem.

Spoluúčast je po dobu prvních 6 měsíců 50 %, poté není spoluúčast žádná.
Limit pojistného plnění si můžete zvolit od 5 000 Kč do 100 000 Kč po celých tisících.

Pojistné u vybraných limitů pojistného plnění

Pojištění skel vozidla
Limit pojistného plněnípojistné
5 000 Kč750 Kč
10 000 Kč1 500 Kč
15 000 Kč2 250 Kč
20 000 Kč3 000 Kč
30 000 Kč4 500 Kč

Přímá likvidace

Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody, kterou nezaviníte nebo budete viníkem pouze z části, vyplatí Vám Vaše pojišťovna Allianz škody a nemusíte čekat na výplatu pojistného plnění od pojišťovny viníka.

Pojišťovna Vám vyplatí:

 • škody na majetku
 • újmu na zdraví
 • ušlý zisk
 • škody na přepravovaných věcech

Pojištění se vztahuje na všechny přepravované osoby, limity plnění jsou 70/70 mil. Kč a platí na území ČR.

Pojistné je 1 500 Kč/rok.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění nabízí pojišťovna Allianz ve třech variantách.

Základními limity pojistného plnění:

 • 200 000 Kč – trvalé následky úrazu
 • 100 000 Kč – smrt následkem úrazu
 • 50 Kč – denní odškodné po dobu nezbytného léčení
 • 50 Kč – denní odškodné po dobu pobytu v nemocnici

Úrazové pojištění osob ve vozidle

Úrazové pojištění se vztahuje na všechny osoby přepravované v dvoustopém motorovém vozidle (nevztahuje se na motocykly a čtyřkolky).

Limity pojistného plnění lze zvolit až trojnásobné.

Pojistné se odvíjí od počtu sedadel ve vozidle a násobku limitů pojistného plnění

Úrazové pojištění osob ve vozidle
Limit pojistného plněnípojistné
Základní182 Kč/sedadlo/rok
Dvojnásobný365 Kč/sedadlo/rok
Trojnásobný547 Kč/sedadlo/rok

Úrazové pojištění řidiče vozidla

Pojištěnou osobou je řidič dvoustopého motorového vozidla (nevztahuje se na motocykly a čtyřkolky).

Limity pojistného plnění lze zvolit až trojnásobné.

Pojistné se odvíjí od zvoleného násobku limitů pojistného plnění

Úrazové pojištění řidiče vozidla
Limit pojistného plněnípojistné
Základní182 Kč/sedadlo/rok
Dvojnásobný365 Kč/sedadlo/rok
Trojnásobný547 Kč/sedadlo/rok

Úrazové pojištění nezletilých dětí pojistníka

Pojištění se vztahuje na děti pojistníka, které jsou uvedené v pojistné smlouvě a jsou přepravovány v osobním, nákladním nebo obytným automobilu do 3,5 t.

K tomu to pojištění získáváte ZDARMA pojištění dětských autosedaček.
Limity pojistného plnění jsou vždy trojnásobné.

Pojistné je 182 Kč/rok.

Asistence PLUS

Kromě základní asistence, která je v ceně povinného ručení si můžete sjednat rozšířenou asistenci PLUS nebo PLUS MAXI.

Získáte:

 • širší rozsah asistenčních služeb
 • vyšší limity pojistného plnění (U varianty PLUS MAXI jsou limity neomezené)
 • možnost připojistit si náhradní vozidlo

Podrobný rozsah asistenčních služeb naleznete zde.