Doplňkové pojištění Allianz

Havarijní pojištění MINIRISK

Toto pojištění ochrání Vaše vozidlo v případech, jako jsou

 • odcizení celého vozidla
 • živelní událost
 • poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
 • srážka jedoucího vozidla se zvířetem

Sami si můžete vybrat, která rizika chcete mít pojištěna.

Pojištění lze sjednat pro vozidla do stáří 30 let.
Platí na území celé Evropy včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.
Sjednává se bez spoluúčasti.

Pojistné závisí na:

 • zvoleném rozsahu rizik – sleva až 30 % za sjednání více rizik
 • limitu pojistného plnění
 • typu vozidla

Pojištění skel vozidla

Pojištění skel vozidla se vztahuje na případy havárie, živelní události, odcizení, vandalismu a poškození zaparkovaného vozidla zvířetem.

Spoluúčast je po dobu prvních 6 měsíců 50 %, poté není spoluúčast žádná.
Limit pojistného plnění si můžete zvolit od 5 000 Kč do 100 000 Kč po celých tisících.

Pojistné u vybraných limitů pojistného plnění

Pojištění skel vozidla
Limit pojistného plnění pojistné
5 000 Kč 750 Kč
10 000 Kč 1 500 Kč
15 000 Kč 2 250 Kč
20 000 Kč 3 000 Kč
30 000 Kč 4 500 Kč

Přímá likvidace

Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody, kterou nezaviníte nebo budete viníkem pouze z části, vyplatí Vám Vaše pojišťovna Allianz škody a nemusíte čekat na výplatu pojistného plnění od pojišťovny viníka.

Pojišťovna Vám vyplatí:

 • škody na majetku
 • újmu na zdraví
 • ušlý zisk
 • škody na přepravovaných věcech

Pojištění se vztahuje na všechny přepravované osoby, limity plnění jsou 70/70 mil. Kč a platí na území ČR.

Pojistné je 1 500 Kč/rok.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění nabízí pojišťovna Allianz ve třech variantách.

Základními limity pojistného plnění:

 • 200 000 Kč – trvalé následky úrazu
 • 100 000 Kč – smrt následkem úrazu
 • 50 Kč – denní odškodné po dobu nezbytného léčení
 • 50 Kč – denní odškodné po dobu pobytu v nemocnici

Úrazové pojištění osob ve vozidle

Úrazové pojištění se vztahuje na všechny osoby přepravované v dvoustopém motorovém vozidle (nevztahuje se na motocykly a čtyřkolky).

Limity pojistného plnění lze zvolit až trojnásobné.

Pojistné se odvíjí od počtu sedadel ve vozidle a násobku limitů pojistného plnění

Úrazové pojištění osob ve vozidle
Limit pojistného plnění pojistné
Základní 182 Kč/sedadlo/rok
Dvojnásobný 365 Kč/sedadlo/rok
Trojnásobný 547 Kč/sedadlo/rok

Úrazové pojištění řidiče vozidla

Pojištěnou osobou je řidič dvoustopého motorového vozidla (nevztahuje se na motocykly a čtyřkolky).

Limity pojistného plnění lze zvolit až trojnásobné.

Pojistné se odvíjí od zvoleného násobku limitů pojistného plnění

Úrazové pojištění řidiče vozidla
Limit pojistného plnění pojistné
Základní 182 Kč/sedadlo/rok
Dvojnásobný 365 Kč/sedadlo/rok
Trojnásobný 547 Kč/sedadlo/rok

Úrazové pojištění nezletilých dětí pojistníka

Pojištění se vztahuje na děti pojistníka, které jsou uvedené v pojistné smlouvě a jsou přepravovány v osobním, nákladním nebo obytným automobilu do 3,5 t.

K tomu to pojištění získáváte ZDARMA pojištění dětských autosedaček.
Limity pojistného plnění jsou vždy trojnásobné.

Pojistné je 182 Kč/rok.

Asistence PLUS

Kromě základní asistence, která je v ceně povinného ručení si můžete sjednat rozšířenou asistenci PLUS nebo PLUS MAXI.

Získáte:

 • širší rozsah asistenčních služeb
 • vyšší limity pojistného plnění (U varianty PLUS MAXI jsou limity neomezené)
 • možnost připojistit si náhradní vozidlo

Podrobný rozsah asistenčních služeb naleznete zde.